sanalbasin.com üyesidir

TADDEF’den ‘Hocali Faciası Konulu Yarışma

05 Ocak 2017
0 Haber Yorum

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baþkonsolosluğu’nun katkılarıyla, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(Taddef) Iğdır Azerbaycan Evi Derneği geleneksel olarak her yıl yaptığı 26 şubat 1992 tarihinde Ermeniler
Duyuru
KARACA PETROL NARİN KALE CADDESİNDE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR,
&


Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baþkonsolosluðu’nun katkýlarýyla, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(Taddef) Iðdýr Azerbaycan Evi Derneði geleneksel olarak her yýl yaptýðý 26 Þubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafýndan” Azerbaycan’ýn Hocalý” þehrinde yapýlan katliamý anlatan liseler arasý Hikaye, Þiir, Kompozisyon ve resim yarýþmasýnýn ikincisi düzenledi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel baþkan yardýmcýsý(Taddef) ve Iðdýr Azerbaycan Evi Derneði baþkaný Serdar Ünsal,”Bu sene Hocalý faciasýnýn 25. Yýldönümü bu nedenle dernek olarak, 1992 yýlýnda asrýn faciasý olarak nitelendirilen Ermenilerin hür dünyanýn gözü önünde sýrf Müslüman ve Türk olduklarý için katlettikleri “Hocalý Þehitleri” için ikinci Hikâye, þiir, kompozisyon, resim yarýþmasý düzenledik. Yarýþma 14 Þubatta sona erecek deðerlendirme kurulu yarýþmaya katýlan eserleri inceleyerek ilk üç dereceye girenleri tespit edecek. Dereceðe girenlere ödülleri 24 Þubat Cuma günü saat 10.30 ‘da Zübeyde Haným Bulvarýnda düzenleyeceðimiz törenle vereceðiz. Yarýþmaya bütün lise öðrencilerimizi katýlmaya davet ediyorum “ dedi.

Ünsal, Iðdýr il genelinde bulunan lise öðrencilerinin katýlabileceði yarýþmada amacýmýz Yýllardýr Türk düþmanlýðý yapan Ermenilerin yaptýklarý katliamlara dikkat çekmek, 1992 yýlýnda Azerbaycan’ýn ,Daðlýk Karabað, Hocalý,Þuþa,Kelbecer,Aðdam gibi þehirlerinde yaptýklarý insanlýk dýþý katliamlarý gündeme getirerek gençleri bilinçlendirmektir.Bilindiði gibi Ermenilerin gerçek yüzünü Hocalý da görmek mümkün. Çünkü 1915 -20 yýllarý arasýnda Anadolu’da, Iðdýr’da uyguladýklarý vahþeti 1992 de bir kez daha uygulamýþlardýr. Hocalý’da savunmasýz insanlarý þehit etmiþlerdir. Bugün Ermeni zulmünden kaçan binlerce Azerbaycan Türk'ü zor durumdadýr. Ermenilerin Hocalý da yapmýþ olduðu vahþice soykýrým aslýnda hür dünyanýn insanlýðýn utanç günüdür. Türk milleti hiç bir zaman Ermenileri katletmemiþtir. Sözde soykýrým iddialarý iftira ve yalandan ibarettir. Bugün Hocalý'da , Karabað da binlerce insaný kadýn ,çoluk çocuk demeden katliam yapan Ermenilerin dedeleri, babalarý geçmiþte de Iðdýr ve çevresinde binlerce insaný diri diri damlara doldurup yakmýþlardýr. Buda gösteriyor ki Ermeniler kan dökücü Türk düþmaný olan bir millettir.” þeklinde konuþtu.

IĞDIR  – SERDAR ÜNSAL

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber