Son Başvuru: 30 Haziran 2017

08 Haziran 2017
0 Haber Yorum

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (7020 SAYILI KANUN) BASIN DUYURUSU


Yapılandırma Hangi Alacakları / Borçları Kapsıyor?

31/03/2017 tarihinden önceki aylara ait olup, 31/8/2017 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; İşveren ve bağımsız çalışanların (Bağ-Kur’ luların);

Ø Sigorta primi,

Ø İşsizlik sigortası primi,

Ø Sosyal güvenlik destek primi, (4/1-b sigortalıları, 2016 yılı Şubat ayı ve öncesine ait)

Ø İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi,

Ø Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi,

Ø İdari Para Cezaları (31/08/2017 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan)

Ø Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Ø Asgari İşçilik Farkı; 31/3/2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Ø Rücu Alacakları; İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borç asılları ile bu borçlara ait kanuni faiz tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Yapılandırma Kapsamı Dışında Kalan Borç/Alacaklar

Ø GSS Alacakları

Ø Sağlık Hizmet Sunucularına (Hastaneler, Eczaneler, Optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar kira alacakları

Ø 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen ; 2016 12.Ay - 2017 1. Ve 2. Ay prim tutarları

Ø 6111, 6552, 6736 sayılı Kanunlar gereğince yapılandırılan ve 7020 sayılı kanunun (27 Mayıs 2017) yayımı tarihi itibarıyla yapılandırma ödemeleri devam eden borçlar kapsam dışındadır.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde ödemeyi yapmayanların bu Kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31/8/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarları Terkin Edilecektir.

Ø 31 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller

Ø İlk taksit ödeme süresi sonuna kadar tebliğ edildiği halde (31/8/2017), ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası

Ø Asıllarının % 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

BAĞ-KUR, Ek 5 ve Ek 6 Kapsamında Sigortalı Olanlara Sağlanan Haklar

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde,

Ø yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya

Ø altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve

Ø yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla

Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilirler.

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Borç aslı ve borç aslına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.

Ø Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12, 18 taksit halinde ödenebilecektir.

Ø Yapılandırmaya esas tutarlara;

· Altı eşit taksit için (%4,5),

· Dokuz eşit taksit için (%8,3),

· Oniki eşit taksit için (%10,5),

· Onsekiz eşit taksit için (%15) oranında vade farkı uygulanacaktır

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

Ø Yapılandırmanın ilk taksitinin 31/8/2017, ikinci taksitinin 31/10/2017 tarihine kadar tam olarak ödenmemesi,

Ø Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, çok zor durum hali olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

Ø Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

Ø Bir takvim yılı içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

Ø Başvuru Süresi 30 Haziran 2017

Ø Peşin/İlk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2017

Ø İkinci Taksit Ödeme Süresi 31 Ekim 2017

Diğer taksitler ; ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenebilir.

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)


PLAYER TUŞUNA BAS,KAĞIZMANFM CEPTEN CANLI DİNLE,

 
AnketAnketÇok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber