Ana Sayfa > ARDAHAN

Öğüt, Kars ve Ardahan’ın şap belasını Meclise taşıdı
31 Mayıs 2013
Öğüt, Kars ve Ardahan’ın şap belasını Meclise taşıdı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ,GÜNCEL VE TARAFSIZ HABERLERLE HİZMETİNZDEYİZ,ALİ ÇELİK

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt, Kars ve Ardahan’ın şap belasını Meclise taşıdı.
 
Konuyla ilgili meclis tutanağı şöyle:
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
 
Değerli arkadaşlar, cuma günü ben Kars’a gittim. Kars-Ardahan-Erzurum bölgelerini dolaştım, korkunç bir facia gördüm, resimleri göstereceğim. Bir afet yaşanıyor, bir tufan yaşanıyor, millet perişan. Yani, öyle bir durum var ki bir yandan sayısız aniden hayvanlar ölüyor, bir yandan kuyuya atarak toprakla kapatmak istiyorlar, bir yandan açıkta kalan hayvanlar leş gibi kokuyor, korkunç derecede çevre kirliliği, korkunç derecede hastalıklar saçıyor.
 
Şimdi, değerli arkadaşlar, burada sırayla göstereceğim. Şu, Göle’nin Durançam köyünde hayvan leşleri. Hayvanlar ölmüş ve dışarı atmışlar, suyun kenarında korkunç leş gibi kokuyor. Siz milletvekilisiniz, lütfen sizden rica ediyorum, bir heyet kurarak gidelim buraya, bir görün.
 
SIRRI SAKIK (Muş) – Bu tarafa da göster, bu tarafa da.
 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet, siz de görün.
 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Bunların gömülmesi lazım.
 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Şimdi, hayvanlar ölüyor, hayvanları traktörün arkasına bağlayarak, sürüterek çukura götürüyorlar. Leş gibi kokuyor. Bakın, anlatıyorum. İşte bir ölü hayvan daha. Özellikle başında durdum, niye duruyorum başında? İftira atan çok biliyorsunuz, diyecek ki: “Ulan gitti dağdaki ölen hayvanları çekti, getirdi.” Evet, facianın bu kısmına lütfen hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Şu facia arkadaşlar –basın da çeksin, yandaş basın da çeksin- Göle’nin Durançam köyünde -Sayın Orhan Atalay da bunu biliyor- 300 büyükbaş hayvan ölmüş, 400’e yakın da buzağı, dana ölmüş. 700 tane hayvan arkadaşlar. Bu resim iki gün önce yani cumartesi günü çekildi arkadaşlar.
 
Değerli arkadaşlar, bakın, çukura hayvanları dolduruyorlar. Bunlar can, canlı. Çaresizlikten ölüyor hayvanlar. Şimdi burada 3 tane milletvekili ölse ne yapar dünya? Ayağa kalkar değil mi? Peki, kaç hayvan ölmüş biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, ben size söyleyeceğim sadece Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum’da ölenleri.
 
Kars’ta 350 civarında köy var. Her köyde 10 hayvan ölse 3.500 hayvan yapıyor.
 
Ardahan’da 237 köy var. Her köyde 10 hayvan ölse -fazla var, onu söyleyeyim, eksik söylüyorum- 2.370 hayvan yapar.
 
Iğdır’da 200 civarında köy var. 10’la çarpsanız 2 bin hayvan yapıyor.
 
Ağrı’da 680 köy var. 10’la çarptığınız zaman 6.800 hayvan ölmüş.
Erzurum’da 1.180 köy var. 11.800 hayvan ölmüş. Toplam 26.600.
 
Hanımefendi, siz hayvanla uğraşmadığınız için gülebilirsiniz ama gelin, oradaki hayvanın ölüm şeklini görün, tüyleriniz diken diken olur.
 
Ben, Kars’ın Başgedikler köyüne gittim, inanın, yemin ediyorum -kamera kaydını size göstereceğim zaten, daha sonra basın toplantısı yapacağım- hayvanı can verirken, ölürken ağzından salyalar akarken gördüm, vicdanım sızladı. Büyük Millet Meclisi, Tarım Bakanlığı, Başbakan, Cumhurbaşkanı, hepinizi göreve davet ediyorum. Niçin ölüyor bu hayvanlar biliyor musunuz? Şap ilacı zamanında gitmediği için. Şap ilacı niye gitmedi kardeşim? Tarım Bakanı ortada yok, Tarım Bakanı başka işlerle uğraşıyor, umurunda değil. Ben oraya gittikten sonra “Şap ilacı yok…” Niye? “Biz size para gönderelim…” Şimdi yeni daha Ardahan’ın, Kars’ın il tarım müdürleriyle görüştüm, para göndermişler, onlar da ihale yapacaklar, özel sektörden şap iğnesi alacaklar, götürecekler, adamın hayvanına iğne vuracaklar, hayvanı kurtaracaklar.
 
Kardeşim, bak, veteriner hekim, profesör burada, Yunus Kılıç burada, iyi biliyor, Ramazan Kerim Özkan da burada, bu arkadaşlar veteriner. Hayvan hastalandıktan sonra ilaç kâr etmiyor. Daha önce buna iğne vurmak lazım, üç ay önce iğne vurmak lazım.
 
İnanın, yemin ediyorum arkadaşlar, ben 26.400 diyorum ama belki 100 bine yakın hayvan öldü bu beş ilde, bakın.
 
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Hayvan kalmadı Hocam.
 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet, hayvan kalmadı, gözünüz aydın!
Zaten Tarım Bakanlığı onu diyordu, “Hayvanlar kalmasın, tarım da kalmasın. Avrupa Birliğine gidelim. Fransa’dan hayvan ithal edelim, Fransa’dan buğday, arpa ithal edelim. Ben de şövalye madalyası alayım, olay bitsin. Ben de yılın bakanı seçileyim.” Tarım Bakanının derdi bu.
 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, somut konuşuyorum. Çıldır’ın Aşıkşenlik beldesi var, Belediye Başkanıyla görüştüm biraz önce. “300’ün üzerinde hayvan ölü. Şu anda bizim bir kepçemiz var, kuyu eşmeye yetiştiremiyoruz. Hayvanları gömeceğiz. Yoksa hastalık saçıyor.” dedi. Kars’ın Başgedikler köyüne gittim, dokuz tane çukur var arkadaşlar. Her çukurda 60 tane, 70 tane hayvan var. Kars’ın Akçakale köyüne gittim, Karakale köyüne gittim, Beyköy’e gittim ve insanlar şu anda beni izliyorlar ama şunu da söyleyeyim: Kars milletvekillerimiz, hem iktidar partisinin hem bizim milletvekillerimiz olağanüstü bir gayret gösteriyorlar aşının gitmesi, orada hayvanların ölmemesi için. Ben arkadaşlarımı suçlamıyorum, teşekkür ederim. Zaten onlar da gayret gösterdiler, şu anda aşı gitti, ama aşı geç gitti, yetişmedi arkadaşlar. Öyle bir facia geldi ki şimdi, şu anda inanın, yemin ediyorum, ben milletvekilliğimden utanıyorum.
 
Sizden rica ediyorum Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili, Sayın Meclis Başkanım, bir heyet tespit edelim. Bu ölen hayvanların hepsine baktım ben, kulak küpeleri var, hepsi kayıtlı. Bir heyet gitsin, bu ölen hayvanları tespit etsin, bu insanların zararını devlet ödesin. Bu insanlar yaz kış demeden… Ermenistan sınırında olan Başgedikler köyü, aynen söylüyorum, bana dediler ki: “Biz Ermenistan sınırındayız, bundan sonra Türkiye yok. Ermenistan sınırında biz vatanı bekliyoruz, bayrağı bekliyoruz. Buraya ne veteriner geliyor ne aşı geliyor ne devlet geliyor ne de Hükûmet kardeşim.” Böyle bir zulüm olabilir mi? Söylüyorum, Başgedikler köyü diyorum.
 
Arkadaşlar, böyle bir konuda benim tüylerim ürperdi. Sizden istirham ediyorum, Çevre Bakanını göreve davet ediyorum. Erdoğan Bayraktar, Sayın Bakanım, siz duyarlısınız, sizden rica ediyorum, bir heyet acilen gönderin. Korkunç, leş gibi kokuyor her taraf. Sağlık Bakanı, sizden rica ediyorum, ekibinizi gönderin, insanlar hastalanmasın.
 
Bakın, burada hocalarım var, Brusella hastalığı var aynı zamanda şap hastalığının dışında. Brusella hastalığı, arkadaşlar, insanı öldürüyor, insanı öldürüyor. Bir daha söylüyorum: Brusella hastalığı insanı öldürüyor. İnsanlara Brusella hastalığı geçmemesi için acil olarak devleti ve Sağlık Bakanlığını, Çevre Bakanlığını, Tarım Bakanlığını göreve davet ediyorum. Heyetler gönderin, kalkın, kendiniz gidin kardeşim, siz ne güne duruyorsunuz burada ya? Yan gelip yatmanın bir anlamı yok ki. Sizden rica ediyorum, gelin. Bakın, adres veriyorum, köy adresi veriyorum: Kars’ın Selim ilçesinin Karakale köyüne gidin, Akçakale köyüne gidin, Beyköy’üne gidin, Kars’ın Akyaka ilçesinin Gedikler köyüne gidin, Ardahan’ın, Göle’nin Durançam köyüne gidin, Çıldır’ın Aşıkşenlik köyüne gidin, Ardahan merkez Taşdeğirmen köyüne gidin arkadaşlar. Yani, öyle bir durum var ki…
 
Ardahan’da, mesela, bir Hoçvan diye bölgemiz var, 21 pare köyü var, korkunç… Bütün hayvanlar leş gibi kokuyor. Yani, nasıl biliyor musunuz? Hayvan ölmüş, kalmış; sinek yiyor. Bir de, bir şey daha söyleyeyim: İnanın, samimi söylüyorum, o ölen hayvanın etini köpekler yemiyor. Bakın, diyorlar ki: “Ya, köpekler yese biz kurtulacağız.” Hayvanın eti, yani, zehirli olduğu için, hayvan da anladığı için köpek de yemiyor, kurt da yemiyormuş.
 
Bunun için Sayın Başkanım, sizden istirham ediyorum, bakın, Göle’nin Durançam köyünde -bana listesi geldi, telefonları da var- kimin, kaç hayvanı ölmüş burada belli.
 
Son dakikada şunu söyleyeyim: Göle’nin Köprülü köyünde bir arkadaşımız bankadan kredi almış, hayvan almış. Bu arkadaş “İsmimi ver.” diyor, şimdi ismini vereceğim, çünkü dilekçe vermiş, hâlen daha bir şey olmamış. Bu arkadaşımız Tuncel Özdağ. Göle’nin Köprülü köyünde, beldedir. 14 tane hayvanı ölmüş. Dün gittim, “6 hayvanım hastalıklı, onlar da ölecek. Ben bankadan kredi aldım, hayvanlarım öldü. Şimdi, ben bu krediyi nasıl ödeyeceğim? Benim ocağım söndü.” diyor.
 
Arkadaşlar, şimdi, bunun çaresi şudur: Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük devlettir. Derhâl bu zarar ziyan tespit edilsin, vatandaşların zarar ziyanı ödensin. Acil olarak bakanlar gitsin, bu zarar ziyanın ödenmesi için de bir heyet lütfen hemen Kars’a gitsin.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öğüt.
(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA)


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARDAHAN Haberleri

Başlık Tarih
 
Ahmet Arslan, AK Parti'nin Ardahan adaylarını tanıttı13 Ocak 2019
Ahmet Arslan Ardahan’da!13 Ocak 2019
Ardahan Valisi ve Iğdır Emniyet Müdürü değişti27 Aralık 2018
Ardahan, ülkemizi Çin’de temsil etti10 Aralık 2018
MHP Ardahan Belediye Başkan adayını açıkladı19 Kasım 2018
Ardahan tüneller şehri oluyor04 Haziran 2018
Ardahan Mozeret tepesinde kaza: 4 ölü 22 yaralı,13 Mayıs 2018
Anadolu Ajansı Ardahan muhabiri Günay Nuh, evlendi.10 Temmuz 2017
Kars’ta GASP’tan 3 kişi tutuklandı03 Temmuz 2017
Bakan Arslan Çıldır Gölü’ndeki Denizcilik ve Kabotaj Bayramına katıldı03 Temmuz 2017
Atatürk Silüeti Erken Göründü31 Mayıs 2017
Kars'tan 6 Kişilik Heyet İnceleme Başlattı11 Mayıs 2017
Çıldırlılar Derneği Seçilmişlerle Buluştu10 Mayıs 2017
Rus Komutanın Cesedinin Bulunduğu Alanda Başka Mezarlar da Var!04 Mayıs 2017
İnşaat Kazısında Rus Komutana Ait Mezar Çıktı, Çalışmalar Durduruldu26 Nisan 2017
Ardahan’da Fırtına Can Aldı24 Nisan 2017
Çıldır Gölüne Yapılan ‘Kütük Ev’in Montajı Devam Ediyor22 Mart 2017
Hanak'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü02 Mart 2017
Donan Çıldır Gölü üzerinde çadır kurdular24 Şubat 2017
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı24 Şubat 2017
Kar ve tipiden kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı17 Şubat 2017
Bakan Arslan ve Elvan, Ardahan'da Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısına Katıldı12 Şubat 2017
Çıldır Festivali renkli görüntülere sahne oldu04 Şubat 2017
Çıldır Gölü Balık Potansiyelini Kaybediyor!24 Ocak 2017
Yaban hayat için doğaya yem bırakıldı29 Aralık 2016
Ardahan’dan Halep’e Yol Açın17 Aralık 2016
Otomobilin Çarptığı Kurt KAÜ'de Tedaviye Alındı13 Aralık 2016
Yaşı 70 ama hala bebek yapıyor!16 Kasım 2016
Hanak Belediyesi hem borçlarını ödüyor hem de para biriktiriyor16 Kasım 2016
ARÜ’de 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi05 Ekim 2016
Bakan Tüfenkci Kars’ta Açıklamalarda Bulundu!22 Ağustos 2016
Tamamlayıcı tedavi: Akapunkur24 Mart 2016
Ardahan’ın Şifalı Bitkileri Başkent’e Taşınıyor!28 Şubat 2016
Hocalı’da Hayatını Kaybedenler Anıldı25 Şubat 2016
ARDAHAN'DA KURTULUŞ COŞKUSU23 Şubat 2016
Medya Çıldır’a kamp kurdu!08 Şubat 2016
ARÜ’de “BTC Girişimcilik Sertifika Töreni”24 Aralık 2015
ARÜ, Türkmenistan’ı Unutmadı!16 Aralık 2015
ARÜ BESYO öğrencilerinden toplum yararına faaliyet 04 Aralık 2015
ARDAHAN’DA DEPREM19 Kasım 2015
Aygır Gölü’ne uçan ot yüklü traktör 1 günde çıkarılabildi25 Ağustos 2015
PKK minibüsü taradı: 1 ölü13 Temmuz 2015
ARÜ’yü mezuniyet heyecanı sardı03 Haziran 2015
Posof da Işığa Karışıyor27 Şubat 2015
Çıldır 3. Altın At Uluslararası Kış Şöleni09 Şubat 2015
ARÜ’de Türkmenistan’ın Bağımsızlık Günü Kutlandı22 Aralık 2014
Ardahan Valisi’nden Kontrolörlere “Sıkı Denetim” Talimatı19 Aralık 2014
Vali, Kilip Çeken Öğretmenleri Makamında Misafir Etti05 Aralık 2014
Ardahan’da 39 Üreticiye Damızlık Boğa Verildi02 Aralık 2014
Sınır Kapılarının Önemi27 Ekim 2014
Ardahan’da hortum04 Ağustos 2014
Vali Özdemir, Ardahan’da Bal Festivaline Katıldı04 Ağustos 2014
GÖLE KÖPRÜLÜ BELDESİ, BELEDİYESİNE KAVUŞUYOR10 Temmuz 2014
Çıldır MYO öğrencilerinden Samsun’a teknik gezi24 Haziran 2014
Ardahan Üniversitesi haberleri03 Haziran 2014
Gençlere altın tavsiyeler01 Haziran 2014
Ardahan’da bahar yüzünü gösterdi11 Nisan 2014
Ardahan’ın yakın tarihi03 Nisan 2014
Yeni salonda ilk konferans27 Mart 2014
Ardahan Ülkü Ocaklarında Devir Teslim03 Mart 2014
Gönüllüler gönüllere dokundu19 Şubat 2014
Öğüt, Kars ve Ardahan’daki deprem ve imar konularını TBMM’de konuştu19 Şubat 2014
Binatlı köyü ekim zamanı diyip kolları sıvadı,17 Şubat 2014
“Altın At” Çıldır Gölü’nde İkinci Kez Şahlandı10 Şubat 2014
Binatlı yardımlaşma derneği yoğun çalığıyor,03 Şubat 2014
“Altın At” 8 Şubat’ta Çıldır’da Şahlanacak30 Ocak 2014
“Van’da Kar Yağsa; Biz Burada Üşürüz”23 Ocak 2014
TKDK, 12. Başvuru Çağrı İlanını basına duyurdu22 Ocak 2014
ARÜ’lü akademisyenin görev aldığı projeye TÜBİTAK’tan destek14 Ocak 2014
Vekilden “Çıldır Gölü’ne Gelin” Çağrısı06 Ocak 2014
Ardahan’da doğalgaz çalışmaları tamamlandı20 Aralık 2013
ARÜ’de “Kabuğundan suyuna nar mucizesi” konuşuldu12 Aralık 2013
“Ölümünün 100. Yılında Âşık Şenlik ve Türk Dünyası Âşıklar Şöleni” başladı04 Kasım 2013
Öğüt’ün tespitiyle hayvan ithalatı05 Ekim 2013
Aktaş’ın suyu meraya akıtılacak05 Ekim 2013
Akademisyenlerden ARÜ’deki Uluslararası Sempozyuma tam not04 Ekim 2013
Azerbaycan Eğitim Ataşesi’nden ARÜ’ye ziyaret26 Eylül 2013
ARÜ’lü akademisyenlerden Ardahan’da bir ilk18 Eylül 2013
Yılın ilk karı Ardahan’a düştü06 Eylül 2013
ARÜ’de kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor03 Eylül 2013
Ardahanlılardan muhteşem bir gece18 Haziran 2013
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ardahan ziyareti15 Haziran 2013
Öğüt, “Çıldır Aktaş Sınır Kapısında sona gelindi”13 Haziran 2013
CHP’li vekilden Gezi Parkı tehditi13 Haziran 2013
ARÜ’de mezuniyet coşkusu07 Haziran 2013
ARÜ’de mezuniyet coşkusu, konser ziyafetiyle zirveye çıkacak05 Haziran 2013
Bursa Göle Derneği Genel Kurul Yaptı27 Mayıs 2013
Göle Orman Fakültesi’nin temeli atıldı12 Mayıs 2013
ARÜ’de kültür ziyafeti13 Nisan 2013
ARÜ’de kültür ziyafeti13 Nisan 2013
Türkiye’nin gelişmesinin Kafkasya için önemi03 Nisan 2013
ARÜ’lüler dağ kampında buluştu!19 Mart 2013
TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Posof’taydı07 Mart 2013
Köylüyü kurt korkusu sardı!06 Mart 2013
Çıldır’da Buz Şöleni05 Mart 2013
Hocalı Katliamı unutulmadı27 Şubat 2013
Ardahanlılar İstanbul’u salladı25 Şubat 2013
“Her yönüyle Ardahan” sergilendi!23 Şubat 2013
TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü yatımcılarla buluştu19 Şubat 2013
Kuraklıktan etkilenen çiftçiler14 Şubat 2013
Geleneksel Spor Daları Federasyonu Yönetim Kurulu ARÜ’de toplandı11 Şubat 2013
Çıldır Altın At1. Kış Şöleni Ardahan’da yapılacak06 Şubat 2013
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) öğrencilerinin büyük başarısı05 Şubat 2013
Oxford Üniversitesi’nde ARÜ konuşuldu21 Ocak 2013
Ardahan’da kar temizliği 09 Ocak 2013
Rektör Korkmaz BESYO Öğrencileriyle biraraya geldi08 Ocak 2013
ARÜ’de dumansız hava sahası 03 Ocak 2013
ARÜ’de Dünya Azerbaycan Türkleri Dayanışma Günü kutlandı29 Aralık 2012
Ardahan âşıkları, Antalya’ya ses verdi19 Aralık 2012
ARÜ’de konferans ve öğrenci buluşmaları19 Aralık 2012
Ardahan Üniversitesi’nin “LAL” tiyatrosu 14 Aralık 2012
Alt ve üst yapı göçü önlüyor 05 Aralık 2012
ARÜ’den kan bağışına büyük destek05 Aralık 2012
Çobana, kamerası birincilik getirdi23 Ekim 2012
Öğüt’ün TBMM’de gensoru hakkındaki konuşması17 Ekim 2012
Dünya Gıda Günü kutlandı17 Ekim 2012
Lal Gece’nin Galası, çekildiği kasabada yapıldı03 Ekim 2012
Öğüt’ün haklı mücadelesi21 Eylül 2012
ARÜ’den TUDOK Kongresine yoğun katılım12 Eylül 2012
Ardahan 13. Ulusal Kültür ve Bal Festivali16 Ağustos 2012
Ardahan’dan haber turu27 Temmuz 2012
Çayın Suyu Koç’tan soruluyor10 Temmuz 2012
Bakan Çelik, Göle Kaşar Festivali”nde halay çekti08 Temmuz 2012
Göle Festival Ateşini 5 Bin Kişi Yaktı08 Temmuz 2012
1. Ulusal Göle Aşıklar Bayramı06 Temmuz 2012
ARÜ’de 3. Bahar Şenliği coşkusu06 Haziran 2012
ARÜ, Çıldır Gölü kıyısındaki yemekte buluştu04 Haziran 2012
ARÜ’de mezuniyet coşkusu04 Haziran 2012
Kürtajdan önce tecavüzler önlensin03 Haziran 2012
TRT Göle festivalini Canlı yayınlayacak31 Mayıs 2012
Ardahan’da Domuz Kafalı Tay dünyaya geldi22 Mayıs 2012
ARÜ öğrencilerin kariyerine ışık tutuyor12 Mayıs 2012
Rektör Korkmaz Ardahanlı işadamları ve esnaflarıyla buluştu18 Nisan 2012
Harvard Üniversitesi ile ortak sempozyum04 Nisan 2012
Aktaş’ta Balık kaynıyor, Çıldır Gölü sinek avlıyor19 Mart 2012
Göle Kaşar Festivali Bölgeye Tekrar can verecek19 Mart 2012
Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basına dağıtıldı 06 Mart 2012
Çıldır'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu 01 Mart 2012
Öğüt: “Karslıların vergi ve banka borçları ertelensin”20 Şubat 2012
Alkol alınca komşusunun yatağına girdi07 Şubat 2012
il müftüsü Kahvehaneleri Ziyaret Etti ,04 Şubat 2012
SINIRIMIZA YENİ BİR METSAMOR!03 Şubat 2012
Kars'lı Aşıklar Mecliste Sarkozy'yi Taşladı27 Ocak 2012
Ardahan Sağlık Müdürü Kaya, göreve başladı25 Ocak 2012
Çıldır Gölü’nde Buz Hokeyi14 Ocak 2012
Ardahan'da Köylüler üniversiteyi bastı29 Aralık 2011
Otomobil Çıldır Gölüne Uçtu27 Aralık 2011
Ardahan İlçe Nüfus Müdürü Kaza Yaptı17 Eylül 2011
Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı22 Ağustos 2011

KAĞIZMANFM CANLI DİNLE


PLAYER TUŞUNA BAS,KAĞIZMANFM CEPTEN CANLI DİNLE,


KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLSUN,?

NURİ TURAN: AKP
GÖĞERCİN ARAS: HDP
NEVZAT YILDIZ: MHP
KARARSIZLAR.

Sonuçlar
Facebook Beğen
Menü
Haber Editörü

           Ali Çelik

     0 538 37509 43

HUKUK DANIŞMANLARIMIZ :

Av:Seyfettin Kan

0 535 830 96 49
________________

Av: Kasım Yıldız          

0 532 287 84 08    
________________      

HESAP NO:İBAN:
IBAN: TR260001000343297626465001

____________ 

KAĞIZMAN'DA NOBETCİ ECZANELER

BU HAFTAKİ NÖBETCİ ECZANELER

PAZARTESİ-ŞİFA ECZANESİ

SALI--NUR ECZANESİ

CARŞAMBA-ALTUN ECZANESİ

PERŞEMBE--ARAS ECZANESİ


CUMA---KAĞIZMAN ECZANESİ

CUMARTESİ,YASİN ECZANESİ

PAZAR--TAMER ECZANESİ

BİZLERDE KAĞIZMANFM OLARAK HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ,

..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH