MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, projelerini ve kaynaklarını açıkladı,

30 Ocak 2019
0 Haber Yorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, 1 Nisan itibariyle Kars Belediye Başkanlığında varsa yolsuzluğu bitireceğini söyledi.

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ile birlikte kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kars Kent Gelişim Planının detaylarını kamuoyuyla paylaşan Nazik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Kars halkının sağlıklı bir çevrede, tüm süreçlere etkin katılabildiği, kültürel ve doğal mirasın korunduğu bir şehir kurmak ana hedefimizdir.” ifadesini kullanan Nazik, “Kentte yaşayanların eşitlik, özgürlük, barış ve güven ortamı içerisinde bütün kamusal ve kentsel hizmetlerden yararlandığı, bütün karar alma süreçlerine doğrudan katılabileceği bir kent demokrasisi içerisinde toplumsallaşmasını hedeflemekteyiz. Bunun için; Belirlenen tüm konularda öncelikli tanıtım kampanyaları, eğitim programları düzenleyeceğiz. Teknik altyapımızı, insan gücümüzü yeterli hale getireceğiz. Bilgiye erişimde, bilginin paylaşılmasında temel hizmetlerin alınmasında eşitlik, şeffaflık ve adalet içerisinde ulaşılabilir olacağız. Tüm kurumlar, kültürler ve uluslararası ilişkiler kuracağız. Tüm konularda izleme, araştırma, geliştirme, değerlendirme ve yeniden üretme çalışmaları yapacağız.” dedi.

Göreve geldiğinizde eğer yolsuzluk varsa bu konuya ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak mısınız? sorusuna Nazik, “Yaklaşık 1 yıldır devletin müfettişleri Kars Belediyesini sürekli teftiş ediyor, zaten varsa bir sıkıntı bunlar rapor etmişlerdir. Biz de göreve geldiğimizde teknik arkadaşlarımızla, hukukçularımızla oturup Kars Belediyesinin yaptığı bütün işleri geçmişe dönük mercek altına alacağız. Eğer orada yapılan bir yanlış varsa babamda olsa, kardeşimde olsa gözünün yaşına bakmadan hangi merciye, nereye şikayet edilmesi, duyurulması, yazı yazılması gerekiyorsa mutlak suretle yapacağımı buradan söylemek istiyorum.” dedi.

1 Nisan itibariyle göreve gelirseniz kamuoyuyla paylaştığınız projelerin hangisiyle ilk olarak ve hangi tarihte başlayacaksınız? sorusuna da Nazik, “Bu projeler öncelikle dönemsel olarak ilk 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl olarak planlanmıştır. Biz çok acil olarak Kars Belediyesine dokunuşlar yapıp iki ay, üç ay içerisinde ve en son altıncı ayımızı doldurduğumuzda en azından gözle görülür bir şekilde yollarının temizliklerinin yapılması konusunda ciddi bir efor sarf edeceğiz. 1 Nisan’da ilk işim ekipman olarak, kadro olarak, sahada hazır olarak Kars halkının ayaklarının altını temizlemek için yola koyulacağız.” yanıtını verdi.

İddialı projeleriniz var, bu projelerinizin kaynağını nasıl sağlayacaksınız? Sorusuna da Nazik, “Zaten belediyenin kaynaklarının da içinde bulunduğu borçlardan dolayı bu projelerin bir tanesi yapılmaz. Bu projelere hiçbir şekilde Kars Belediyesinin bir lirası gitmeyecek. Yani bunlar belediye bütçesinin dışında sağlanacak bütçelerle yapılacak. Bu bütçelerin birincisi devletin verdiği teşvikler, ikincisi ise Avrupa Birliğinin verdiği Hibelerle yapacağız.” yanıtını verdi.

İş planı hakkında da açıklama yapan Nazik, “2019-2023 hedeflerimiz;

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik stratejilerini şöyle sıraladı:

Engelli bireylerimiz için yapılacaklar

Engelli istihdamının yetersizliği, kent mekanlarını kullanamamaları, sosyal yaşama katılımında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağız.
Dezavantajlı grupların bütün kentsel hizmetlerden eşit koşullarda yararlanmasını sağlayacağız.
Ebeveynlere yönelik eğitim programları oluşturacağız.
İstismara karşı çalışmalar yapacağız.
Mevcut mekanların özürlülerinde kullanabileceği duruma getireceğiz.
Okul çağında olanların okula devam etmeleri için çalışmalar yapacağız.
Engellilerin ticari faaliyetler yapabilecekleri işyerleri kuracağız.

Kadınlar için yapılacaklar

Kadın örgütlerinin kent konseyine katılımının sağlanması ve kadın meclislerinin kurulmasını sağlayacağız.
Kadın örgütlerinin yerel meclisleri izlemesinin ve yerel ihtisas komisyonlarına katılımını sağlayacağız.
 Belediyelerde kadın-erkek eşitlik birimlerini kuracağız.
Belediye ve il özel idaresi stratejik planlarının hazırlanma ve uygulama sürecine kadın

Örgütlerinin katılımını sağlayacağız.

Kadınların kentsel hizmetlere yönelik gereksinim ve isteklerini ortaya çıkaracak kamuoyu yoklamaları/anketler yaptıracağız.
 Kadınların gereksinimlerine yönelik kentsel hizmetlerin tanımlanmasını sağlayacağız.
 Kadınların kamusal alanı kullanımını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapacağız.
Kentsel planlama, toplu konut alanı ve kentsel dönüşüm projelerinin yapımında cinsiyete duyarlı bir plan ve proje yaklaşımının benimsenmesi için çalışacağız.
 Kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinde başvuru ve hizmet sunum kayıtlarının cinsiyet ayrımlı hale getirilmesi için faaliyet göstereceğiz.
Şiddete uğrayan kadınlara hizmet sunan kamu görevlilerinin eğitilmesini sağlayacağız.
 Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele ve yasal haklar konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalar yapacağız.
 Erkeklere kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacağız.
 Orta öğretime devam eden kız öğrencilerin barınma olanaklarının arttırılması için projeler geliştireceğiz.
Üniversite öğrencilerinin temel sağlık bilgileri konusunda bilgilendirilmesini sağlayacağız.
Mobil ekipler aracılığıyla mahallelerde kadın ve kız çocuklarının genel sağlık taramasından geçirilmesi ve sağlık eğitimlerinin mahallelere götürülmesi çalışmaları yapacağız.
 Engelli kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz bakım hizmeti geliştireceğiz.
 İş başvurularında ve işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması için bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyaları düzenleyeceğiz.
 Kadınlara yönelik istihdam garantili mesleki eğitim, beceri ve kapasite gelişim programlarının arttırılmasını sağlayacağız.

Eğitim için yapılacaklar

Okur yazar oranının %100 seviyesine çıkaracak ve okullarımızdaki niceliksel ve niteliksel olanakları iyileştireceğiz.
Çocuk ve gençlik eğitim merkezleri oluşturacağız.
Yeni okul yapımı için çalışmalar yapacağız.
Var olan okullara teknolojik derslik destekleri vereceğiz.
Eğitim parkları oluşturacağız.
Teknopark kurulması için çalışmalar yapacağız.
İş geliştirme merkezi kuracağız.

Ekonomi için yapılacaklar

Mahallelerde kadın el emeğini değerlendiren üretime yönelik çalışmalar yapacağız.
Kalifiye iş gücünün yaratılması için meslek edindirme kursları düzenleneceğiz.
Üniversite öğrencilerine yönelik toplumsal projelerde yarı zamanlı iş olanakları yaratacağız.
Geleneksel teknikleri canlandıracak kurslar düzenleyeceğiz (Ahşap oymacılığı, taş işçiliği vb.) ve bu kurslar sonrasında ortaya çıkarılan ürünlerin pazarlamasının ve işgücünün kullanımını organize edeceğiz.
Mahalle üretim atölyeleri kuracağız.
Yerel kredi destekleri sağlanacak.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların yapılmasına yönelik yatırımcılara destek vermek için proje destek ofisi kuracağız.
Yeni sebze ve meyve hali yapacağız.
Et ve süt ürünleri üretim tesisleri kuracağız.
Turizm potansiyelimizin geliştirilmesi ve yılda 1.000.000 konaklama sağlanması için “turizm kalkınma seferberliği” başlatacağız.

Çevre ve barınma çalışmaları için yapılacaklar

Mevcut yeşil alan park ve bahçelerin iyileştirilmesi, yeni parkların yapılmasını sağlayacağız.
Kent meydanı düzenlemesi yapacağız.
Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının oyun alanı ve spor alanı gereksinimleri olan açık ve kapalı tesisler yapacağız.
Kent içi yollarımızın tamamını ağaçlandıracağız.
Özel tanımlı ihtisas parkları (uçurtma parkı, hobi bahçeleri, su parkları, heykel parkları, yaşlılar parkı) kuracağız.
Kent içi otopark alanlarını yeniden düzenleyecek ve bölgesel büyük otopark alanları oluşturacağız.
Sadece yayalara özel yaya yolları yapacağız.
Kentsel dönüşüm projeleri oluşturacağız.
Kars çayı rehabilite edilip çevre düzenlemesi yapacağız.
Kaldırım işgallerini sonlandıracak tabela kirliliğine son vereceğiz.
Hayvan barınağı işlevsizleştirilecek ve sokak hayvanlarının halkı rahatsız etmesinin önüne geçeceğiz.

Kültür, sanat ve turizm

Uluslararası ve ulusal çapta Kültürel ve sanatsal etkinliklerin çeşitlendirilerek yıl geneline yaygın organizasyonlar düzenleyeceğiz.
Kültür ve sanata yönelik faaliyetlerin yapılabilmesi için Tiyatro salonu, kütüphane, tematik müze, fuar ve kongre merkezi gibi tesisler yapacağız.
Festival, kongre ve sektörel fuar organizasyonları yapacağız.
Doğu ekspresi, Sarıkamış, Çıldır gölü ve Ani harabeleri için projeler geliştirilecektir.

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik yatırım projelerini basın mensuplarına şöyle tanıttı;

EKONOMİ

Boruluk Kaynak Suyu Dolum ve Paketleme Tesisi Projesi

(İlimiz Boruluk dağında bulunan kaynak suyu değerlendirmek suretiyle hem böyle kaliteli bir suyu halkımızın kullanımına sunacağız, hem ilimiz ekonomisine katkı sağlamayacağız ve hem de istihdam oluşturacağız. Ayrıca, Boruluk Suyu için bayilikler vermek suretiyle halkımıza daha seri ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağız ve bu sayede şehrimize artı istihdam da sağlanmış olacak.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi (Verilecek bayilerle birlikte bu sayı artacaktır.)

Kaynak: DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca proje karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Organik Tarım Pazarı Projesi

Sağlayacağı İstihdam: 45 Kişi

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu proje destekleri ile oluşturulacaktır.

Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Projesi

(Kars’ımızda çok sayıda hastane ve sağlık merkezi var. Buralardan her gün büyük miktarda tıbbi atık oluşmaktadır. Şehrimizde hali hazırda bu tıbbi atıkların steril bir şekilde toplanıp taşınarak teknolojik bir ortamda imha edildiği uygulama ve teknoloji bulunmamaktadır. Bilindiği üzere tıbbi atıklar toplum sağlığı açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Bu proje ile; çevremiz ve insanlar için büyük tehlike arz eden tıbbi atıkların özel dizayn edilmiş araçlarla toplanması ve kuracağımız tesiste çevreye zarar vermeyecek bir şekilde imhasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca proje karşılığı finanse edilecektir.

Geri Dönüşüm Tesisi Projesi

(Proje ile; ev ve işyerlerinden toplanan plastik, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilecek atıklar özel çöp kutularında toplanıp doğaya zarar vermesi engellenecek ve kurulacak tesiste bu atıkların geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye katkı yapması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca proje karşılığı alınacak destek ve toplanan atıklardan elde edilecek gelir ile finansman sağlanacaktır.

Kars Belediyesi Lojistik Eğitim Merkezi Projesi

(Bu proje ile; İl genelinde 18-29 yaş arası 100 işsiz gencimize (50 Bayan - 50 Erkek) lojistik ulaştırma konusunda eğitim verilecektir. Eğitim kapsamında; KOSGEB'ten "Girişimcilik Belgesi" ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Hayat Boyu Öğrenme Belgesi" verilmesi planlanmaktadır.  Proje kapsamında verilen bu eğitim ile önemli sektör haline gelecek olan lojistik sektöründe projeye katılacak olan gençlerimizin istihdam edilmelerine olanak sağlanacak ve şehrimizin bir lojistik merkez haline dönüştürülmesinin altyapısı oluşturulacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 120 Kişi (İleriki süreçte girişimcilerimizin kendi işlerini kurmalarıyla bu sayı daha da artacaktır.)

Kaynak: Proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenecektir.

Kafkas Üniversitesi İşbirliğiyle Teknopark ve Sosyopark Kurulması

(Proje ile; Kafkas Üniversitesiyle işbirliği yapmak suretiyle üniversite kampüs alanı içerisinde teknopark ve sosyopark kurulacaktır. Teknopark sayesinde; şehrimizde teknolojiye dayalı sanayi gelişecek, girişimcilerimizin Ar-Ge projeleri destelenecek, üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliği artacak, bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine imkan sağlayacak ve dolayısıyla istihdama da katkı sağlayacaktır. Sosyopark sayesinde; üniversite, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle sosyal alanı ilgilendiren konularda teorik ve pratik bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır. Sosyoparktan elde edilecek veriler ve bilgiler aynı zamanda hemşerilerimize daha kaliteli ve etkili hizmet sunmamıza da katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 350 Kişi (Bu sayı ortalama girişimci ve çalışacak personel sayısının toplamıdır.)

Kaynak: Teknopark ve Sosyopark; Kafkas Üniversitesi, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ile şehrimiz gönüllü sanayici ve işadamlarının ortaklığıyla kurulacak şirket bünyesinde olacak ve Teknopark ve Sosyopark’ın kurulumu bu ortaklarca sağlanacaktır.

Kars Çok Katlı Otopark ve Otopark Yönetim Sistemi Projesi

(Bu proje ile, Kars şehir merkezindeki otopark sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacağız ve şehrimizde bulunan her türlü açık, kapalı ve cadde otoparklarının verimli kullanımını sağlayacağız. Proje kapsamında; şehir merkezinde 4 katlı ve 200 araçlık bir çok katlı otopark inşa edilecek, şehrimizde bulunan her türlü açık, kapalı ve cadde otoparklarının verimli kullanımı sağlanacak, belediyemize ait otopark alanlarının elektronik uygulamalar ve vale sistemleri ile desteklenerek yüksek kapasitede kullanımı sağlanacak dolayısıyla belediye park gelirleri artırılacak, cadde otoparklarının talep yönetimi yapılarak yerlerinin ihtiyaca göre belirlenmesi sağlanacak ve engellilere özel otopark uygulaması geliştirilecektir.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Belediye bütçemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunacağımız projelerle finansman desteği sağlanacaktır.

Akıllı Karskart Projesi

(Proje kapsamında, bastıracağımız ve halkımızın kullanımına sunacağımız Karskart’a birçok özellik yüklenmek suretiyle hem belediye gelirlerini hem de kentlilik bilincini artıracağız. Akıllı Karskart’ın özellikleri; “- Toplu taşımada kullanım, - Kredi Kartı özelliği yükleme, - Karskart otomat cihazlarıyla elektrik, su, doğalgaz fatura vs. ödeme, - İnternetten Karskart’a yükleme yapabilme, - Karskart ile Belediye işletmelerinde ve otoparklarında ödeme, - Karskart ile toplu taşımada biriktirilen bonusların Belediyeye ait başka tesislerde kullanılması.

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Kart satışı ile kart üzerine ve otopark alanlarına reklam alarak kaynak sağlanacaktır.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi
Proje ile; evsel ve sanayi atıkları temizlik araçlarımızla toplanarak çevreye zarar vermeyecek, kötü bir görüntü oluşturmayacak, halkımızı rahatsız edici bir kokuya sebebiyet vermeyecek bir şekilde, kuracağımız tesiste düzenli bir şekilde depolanacak, burada ürün çeşidine göre ayrıştırılacak ve geri dönüşüme kazandırılacak ürünlerin geri dönüşüm tesisine gönderilmesi sağlanacaktır. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi katı atıkların ayrıştırılması, tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Proje şehrimizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir olması açısından çok önemlidir.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliğine sunacağımız projeler karşılığı alınacak destek ve hibe ile finanse edilecektir.

Kapalı Pazar Yeri

(Proje ile; şehir merkezinde farklı noktalarda 2 adet kapalı pazar yeri kuracağız. Bu sayede, pazar esnafı ve alışveriş yapacak hemşerilerimiz yağmur, kar, çamur, toz ve topraktan etkilenmeden, daha temiz ve nezih bir ortamda satış ve alışveriş yapabilecek, hali hazırda yaşadığımız gibi pazar kurulan günlerde cadde ve sokaklarımız trafiğe kapatılmayacak, çevre kirlenmeyecek, bu nedenle halkımıza rahatsızlık verilmeyecek.)

Kaynak: Proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile düzenlenecek ikili protokol kapsamında finanse edilecektir.

Kalealtı Kapalı Çarşı Projesi

(Proje ile; Kars Kalemizin alt tarafında şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde 5.000 m2’lik alanda 40 dükkândan oluşan bir kapalı çarşı yapılacaktır. Kapalı çarşıda ağırlıklı olarak yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde yöresel ürünler ve kıyafetler, şehrimize has halı ve kilimler, obsidyen taşından yapılan tespih ve takıların satıldığı dükkanlar bulunacaktır. Kapalı çarşı hem şehrimiz ekonomisine hem de turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Bu proje ile doğrudan ve dolaylı olarak ortalama 100 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Kaynak: Proje, Belediye bütçemiz ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği Fonlarından proje karşılığında finanse edilecektir.

Et ve Et Ürünleri Entegre Üretim Tesisi

(Şehrimizin ana geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu proje ile hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanların uygun bedelle satın alınarak kuracağımız 8.000 m2 açık ve 3500 m2 kapalı alana sahip son teknolojik fabrikada kesilmek ve işlenmek suretiyle belirleyeceğimiz marka altında paketlenmesi ve et ve et ürünü olarak halkımızın kullanımına sunulması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 35 Kişi

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Süt ve Süt Ürünleri Entegre Üretim Tesisi

(Yine Şehrimizin ana geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bir diğer projemiz Süt ve Süt Ürünleri Entegre Üretim Tesisi Projesi ile; hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlardan günlük sağılan sütler toplanarak 4.000 m2 kapalı alana sahip son teknolojik fabrikada işlenmek suretiyle belirleyeceğimiz marka altında paketlenmesi ve halkımızın kullanımına sunulması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 25 Kişi

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Obsidyen Taşı İşleme Tesisi ve Satış Ofisi

(Proje ile; Sarıkamış ilçemizde çıkarılan ve siyah, yeşil, koyu kahve gibi renkleriyle başta takı olmak üzere şifa kaynağı olarak da bilinmesi yönüyle özellikle fizik tedavi ve spa merkezleri ile birçok sektörde kullanılan, yarı değerli bir taş özelliği gösteren "obsidyen taşı" nın işlenerek satılması sağlanacaktır. Obsidyen taşı, dünyanın en eski aynası, silahı, bıçağı, süs eşyası ve takılarının yapımında kullanılan volkanik kökenli bir cam türü olmasının yanında, en eski şifa taşı olarak da bilinir. Proje sayesinde; bu kadar önemli olan ve ülkemizde en çok şehrimizde çıkarılan bu taşın açacağımız tesiste işlenerek satış ofisinde satılması, bu sayede obsidyen taşının ekonomiye kazandırılması, ulusal ve uluslararası alanda tanınması sağlanacak ve dolayısıyla ilimiz tanıtımına da ciddi katkı sağlayacaktır.

Sağlayacağı İstihdam: 8 Kişi

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansınca proje kapsamında finanse edilecektir.

TURİZM

TCDD ile işbirliği yaparak Doğu Ekspresi ile Kars’a gezi turları düzenlenmesi (Proje; TCDD ile işbirliği yapmak suretiyle Kars’a Doğu Ekspresi ile turistik amaçlı tren seferleri düzenlenmesi ve trenle ilimize gelen misafirlerimizin belediyemize ait araçlarla tren istasyonundan alınarak deneyimli rehberler eşliğinde şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarında gezdirilmeleri, gece konaklamaları ve gezi bitiminde tekrar tren istasyonuna bırakılarak Doğu Ekspresi ile evlerine dönmelerini kapsamaktadır. Proje ilimizin tanıtımı ve turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.)

Proje, Belediyemiz ve TCDD işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Projenin Belediye bütçemize ilaveten yıllık ortalama 500.000 TL katkı sağlaması beklenmektedir.

Kars Belediyesi Sarıkamış Kayak Merkezi Eğitim ve Dinlenme Tesisi

(Bu proje sayesinde, Sarıkamış Kayak Merkezi hemşerilerimizle buluşacak, hali hazırda oraya gitme ve kayak yapma imkanı olmayan hemşerilerimiz de, Alp Dağları ile birlikte dünyanın en kaliteli karına sahip olan Sarıkamış Kayak Merkezinde uygun koşullarda kayak yapma ve tesisimizde konaklama imkanına kavuşmuş olacak. Proje ilimiz turizminin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında açacağımız tesiste Belediyemiz, şehrimiz ve çevre illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri eğitim salonu da mevcut olacaktır. Tesisimizde 10 oda, restoran ve 30 kişilik eğitim salonu bulunacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve İl Özel İdaresi işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Çıldır Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisi

(Bu proje ile, bölgemizin önemli sayfiye yerlerinden biri olan Çıldır Gölü kıyısında hemşerilerimizin doğa ile iç içe, temiz ve konforlu bir ortamda aileleri ile birlikte uygun koşullarda günü birlik veya konaklamalı tatil yapabilecekleri, açık alana yerleştireceğimiz piknik masalarında piknik yapabilecekleri bir tesis kuracağız. Ayrıca tesisimizde Belediyemiz, şehrimiz ve çevre illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri eğitim salonu da mevcut olacaktır. Tesisimizde 10 yatak, restoran ve eğitim salonu bulunacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve İl Özel İdaresi işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Kars Tematik Müze Projesi

(Proje kapsamında kuracağımız müzede Kars’ın yöresel ürünleri, kıyafetleri, el sanatları ve şehrimizdeki önemli yerlerin maketleri olacaktır. Bu müzede satın almak isteyenler için sergilenen ürünlerin satışı da yapılacaktır. Proje ilimiz tanıtımı ve turizminin gelişmesine katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler kapsamında finanse edilecektir.

Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi
Proje kapsamında, Kars ve 7 ilçemiz için 5’er dakikalık toplam 40 dakikadan oluşan Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde Kars’ı inanç, sağlık, tarih, kültür ve turizm alanlarında şiirsel bir dil ile tanıtan film hazırlanacaktır. Tanıtım filmi hem sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak ve hem de CD’lere kaydedilmek suretiyle şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler ile büyük şehirlerde düzenlenecek olan Kars Tanıtım Günlerinde kurulacak stantlarda ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca bu CD’ler belediyemiz turizm danışma ofisine de bırakılmak suretiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistlere ücretsiz olarak verilecektir. Proje; şehrimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınması ve turizm alanında kalkınması açısından önemli katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Tanıtım Broşürlerinin Hazırlanması
Proje kapsamında, Kars’ımızın Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yöresel ürünlerinin, tarihi ve turistik mekanlarının tanıtıldığı ve bu mekanlara nasıl gidileceğine ilişkin harita görsellerinin yer aldığı kuşe kağıda basılı cep boyu tanıtım broşürleri bastırılacaktır. Tanıtım broşürleri şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler ile büyük şehirlerde düzenlenecek olan Kars Tanıtım Günlerinde kurulacak stantlarda ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca bu broşürler belediyemiz turizm danışma ofisine de bırakılmak suretiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistlere ücretsiz olarak verilecektir.

Proje; şehrimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınması ve turizm alanında kalkınması açısından önemli katkı sağlayacaktır.)

Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Belediyesi Turizm Danışma Bürosu
Proje ile, şehir merkezinde Turizm Danışma Bürosu kurmak suretiyle Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik rehberlik yapılacak ve Kars’ın tarihi ve turistik mekanlarına tanıtıcı turlar düzenlenecektir. Ayrıca bu büroda Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri bulundurulacak ve buraya gelen yerli ve yabancı turistlere broşür ve CD’ler ücretsiz olarak verilecektir. Proje şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin, kendilerine gösterilecek yakın ilgi, yapılacak rehberlik ve yönlendirmelerle Kars’ımızı daha iyi tanımaları ve şehrimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını dolayısıyla ileriki zamanlarda hem kendilerinin ve hem de onların tavsiyeleriyle başka insanların da şehrimize gelmelerinin dolayısıyla turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 5 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali
Festival, 1 hafta süreli olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük çaplı organizasyon firmalarına anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle organize edilecektir. Festivale yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatçı, şair, oyuncu, müzisyen, müzik gurubu, folklor topluluğu, aşık, ozan, yazar, düşünür ve devlet adamı davet edilecektir. Festival süresince sanatçılar ve müzik guruplarınca konserler verilecek, yerli ve yabancı folklor topluluklarının gösterileri olacak, aşıklar ve ozanlarca konserler verilecek, yazar, düşünür ve devlet adamları ile söyleşiler gerçekleştirilecek, festival alanında yöresel ürün ve yemeklerimizin tanıtımı ve satışının yapılacağı stantlar kurulacak, festivalde ayrıca geleneksel ata sporumuz atlı cirit gösterisi de gerçekleştirilecektir. Festivalde ayrıca, davetlilerimiz arasında yer alacak olan; geçmişte şehrimizde Alman Köyü olarak bilinen Karacaköy’de yaşamış Alman aileleri ve yine geçmişte şehrimizde yaşamış olan Malakanlar’a ilişkin küçük çaplı tanıtım organizasyonları da gerçekleştirilecektir. Bu sayede, Almanya ve Rusya’da Kars ile ilgili farkındalık oluşturulacak ve bu ülkelerden şehrimize turist gelmesi sağlanacaktır.

Festivale başta Kafkasya, Gürcistan, Türki Cumhuriyetler olmak üzere Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Balkanlar ve Rusya’dan oyuncu, müzisyen, müzik gurubu, folklor topluluğu, aşık, ozan, yazar ve düşünürler ile geçmişte şehrimizde Alman Köyü olarak bilinen Karacaköy’de yaşamış Alman aileleri, çocukları, akrabaları ve yine geçmişte şehrimizde yaşamış olan Malakanlar’ın aileleri, çocukları ve akrabaları da davet edilecektir. Festivale ilişkin reklam ve bilgilendirmeler, Kars’ımızın önemli mekanları ve ürünlerinin (Kars Kalesi, Ani Harabeleri, Ruslar tarafından yaptırılan binalardan resimler, Çıldır Gölü ve Sarıkamış Kayak Merkezi ile Kars kaşarı, balı ve kazı) resimleri de yer alacak şekilde çevre iller ile ülkemizin büyük şehirleri ve ilgili ülkelerin başkentlerinde kendi dillerinde billboard ilanları ile verilecektir. Bu işlemler yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Festival reklamında şehrimizi ifade amaçlı kullanacağımız slogan, ANADOLU’DAN ASYA’YA ASYA’DAN ANADOLUYA AÇILAN KAPI KARS olacaktır. Davetliler; belediyece belirlediğimiz isimler yanında, ilgili ülkelerde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü ve ilgili ülkelerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve Alman Köyü ile ilgili Almanya Büyükelçiliği, Malakanlarla ilgili Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ile görüşmeler yapmak ve diğer davetlilerle ilgili yüklenici firmadan da destek almak suretiyle belirlenecek, davetlilerin ülkemize ve şehrimize geliş-gidiş, şehrimizde yeme-içme- konaklamaları, gezdirilmeleri, ulaşımlarının sağlanması işlemleri ve bunlara ilişkin masrafları yüklenici organizasyon firmasınca ihale kapsamında karşılanacaktır. Festivale ilişkin olarak işbirliğimiz kapsamında Kafkas Üniversitesi kampüsündeki sosyal alanlar, yemekhane ve misafirhane de kullanılacaktır.

Davetlilerimize festival süresince şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel mekanları gezdirilecek, tanıtım amacıyla yöremizin önde gelen lezzetlerinden Kars kazı, kaşar peyniri ve bal ikramı yapılacak ve festival için şehrimize gelen misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Festival görüntülerinin ve haberlerinin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır. Proje sayesinde Kars’ımızın her yönden ulusal ve uluslararası alanda etkili bir şekilde tanıtımı yapılacak, dolayısıyla proje şehrimiz turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu proje sayesinde hemşerilerimiz Kars’ı daha da sevecek, aidiyet artacak ve dolayısıyla proje şehir dışına göçün azalmasına da dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ve reklam ve sponsorluk gelirleri ile gerçekleştirilecektir.

Turizm Firmaları İle İşbirliği Yaparak Kars’a Turistik ve Kültürel Turlar Düzenlenmesi

(Proje kapsamında; ülkemizin önde gelen turizm firmalarının “Jolly Tur, Anı Tur ve ETS Tur gibi” yetkilileri şehrimize davet edilecek, davetlilere Kars’ımızın önemli mekanları gezdirilecek, yöresel lezzetlerimizden ikramlar yapılacak ve bu sayede davetlilerimiz şehrimizi daha yakından tanıyacaklardır. Daha sonra davetliler ile yapılacak görüşmeler ve iş birliği kapsamında bu firmaların tur güzergahlarına Kars’ı da dahil etmeleri ve yerli ve yabancı turist guruplarına yönelik şehrimize en az 1 gece konaklamalı turizm ve kültürel amaçlı turlar düzenlenmeleri sağlanacaktır.

Proje kapsamında ayrıca Belediyemiz, ilgili firmalar ve TCDD iş birliği ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Doğu Ekspresi ile de şehrimize turistik ve kültürel amaçlı turlar düzenlenecektir.

Projenin gerçekleştirilmesini sağlamak ve ilgili firmalara cazip kılmak amacıyla da Kafkas Üniversitesi ile iş birliği yapmak suretiyle Turizm bölümünde öğrenim gören ve yabancı dil bilgisi iyi seviyede olan öğrencilerden turist guruplarına ücretsiz rehber görevlendirilecektir.

Proje kapsamında; şehrimize gelen turistlere ilgili firmalar tarafından Kars’ımızın tarihi ve turistik mekanları gezdirilecek, yöresel lezzetlerimizden tatmaları ve alışveriş yapmaları sağlanacaktır. Ayrıca gelen turistlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Proje; şehrimizin tanıtımı ve turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje Belediyemiz, Kafkas Üniversitesi, ilgili firmalar ve TCDD iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Sarıkamış Kayak Festivali

(Festival 3 gün sürecek olup, festivale yerli ve yabancı çok sayıda sporcu davet edilecektir. Festivalde değişik kategorilerde kayak yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecektir. Festival süresince yarışma dışı zamanlarda müzik konserleri ve folklor guruplarının gösterileri olacaktır.

Proje organizasyonu firmalara anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle yüklenici organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Festival görüntülerinin ve haberlerinin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

Proje; şehrimizin tanıtımı, kayak sporunun sevdirilmesi ve ilimizde yaygınlaştırılması ve Kars turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu iş birliği ve sponsor firmaların da desteği ile gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Çıldır Gölü Festivali

(Festival 3 gün sürecek olup, festivale yerli ve yabancı çok sayıda yüzücü ve yelken sporcusu davet edilecektir. Festivalde yerli ve yabancı yüzücüler ile yelken sporcularının katılımıyla yüzme ve yelken yarışları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca festival süresince yarışma dışı zamanlarda müzik konserleri ve folklor guruplarının gösterileri olacaktır.

Proje organizasyonu firmalara anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle yüklenici organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve

Proje; şehrimizin tanıtımı, yüzme ve yelken sporunun sevdirilmesi ve ilimizde yaygınlaştırılması ve Kars turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ve sponsor firmaların da desteği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Tanıtım Günleri Projesi
Proje kapsamında, farklı tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de şehrimizin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik yönden tanıtılacağı dört gün süreli tanıtım günleri düzenlenecektir.  Burada, çok sayıda stant kurulacak, bu stantlarda yöresel ürünlerimiz, yemeklerimiz, lezzetlerimiz, kaşar peynirimiz, balımız, kazımız, yöresel kıyafetlerimiz ve Kars’ımıza özgü diğer ürünler sergilenecek ve misafirlerin beğenisine sunulacaktır. Tanıtım stantlarımızda Kars’ımızı tanıtan görseller, videolar, afişler de sergilenecektir. Misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca organizasyon sürecinde aşıklarımız ve ozanlarımız ile folklor ekiplerimizin de gösterileri olacaktır. Tanıtım günlerine ilişkin görüntülerin ve haberlerin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

Organizasyonla ilgili iş ve işlemler ihale edilmek suretiyle anahtar teslimi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

Tanıtım Günleri Projesi, ilimiz tanıtımına ve turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, organizasyonun düzenlendiği illerde bulunan Kars dernekleri ile iş adamı hemşerilerimiz ve sponsor firmaların desteği ile finanse edilecektir.

Söyleşi Günleri Projesi

(Proje kapsamında; haftanın belli bir gününde, her hafta ulusal alanda tanınan farklı bir ismin “şair, yazar, düşünür, siyasetçi, tarihçi, devlet adamı, bilim adamı, iş adamı, sanatçı, oyuncu, senarist, müzisyen gibi” davet edileceği söyleşi programları düzenlenecektir. Örneğin Cuma Söyleşileri gibi. Bu programlar konferans salonunda, farklı kesimlerden halkımızın katılımıyla gerçekleştirilecektir. Proje sayesinde, hemşerilerimizin ulusal düzeyde bilinen ve kendi alanında önemli bir yere sahip davetlileri yakından tanıma ve davetlinin mesleği ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimlerini artırmalarına da imkân tanınmış olacaktır.

Ayı zamanda proje sayesinde, söyleşi programlarına ilişkin görüntülerin ve haberlerin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanmasını sağlamak suretiyle şehrimizin tanıtımına da katkı sağlanmış olacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz ve Kars valiliği iş birliği ile

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber