sanalbasin.com üyesidir

Kuraklıktan etkilenen çiftçiler

14 Şubat 2013
0 Haber Yorum

Kuraklıktan etkilenen çiftçiler
Duyuru
KARACA PETROL NARİN KALE CADDESİNDE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR,
&

 

CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt, Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin durumunu Meclise taşıdı
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 3. Yasama Yılı 64. Birleşim Genel Kurul Tutanağı şöyle:
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/811 Esas Numaralı Kanun Teklifim kırk beş gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.11.2012
Ensar Öğüt (Ardahan)
BAŞKAN - Teklif sahibi Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz beş dakika.
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.
Değerli arkadaşlar, ben on beş gün önce Erzurum’daydım, Kars ve Ardahan’ı gezdim; çok enteresan şeylerle karşılaştım.
Sayın Bakanlarım, lütfen, siz de iyi dinleyin.
Erzurum’da dolandırılmayan köylü kalmamış Sayın Başkan. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına -burada makbuzları var- “Saman getireceğiz.” diye para almışlar ve saman getirmemişler. Şu anda milletin malı aç, perişan durumda. Saman olmadığı için de insanlar hayvanlarına ne yedirebilir? Düşünebiliyor musunuz, ne yedirebilir? Evet, insanlar hayvanlarına makarna yediriyor arkadaşlar. AKP Hükûmeti ne duruma getirdi Türkiye’yi lütfen, bir görün bakalım. İnsanlar hayvanlarına makarna yediriyor, makarna beyefendi; saman bulamıyor Türkiye’de.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Aynen doğru. Makarna daha ucuz.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, ben şimdi onu resimleyeceğim. Evet, işte burada hayvanın resmi ve makarna yediğini gösteriyor burada resimler. Arkadaşlar, bakın!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de sizin bedava dağıttığınız makarnalar, ha!
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Evet, bu makarnaları millete bedava dağıtıyorsunuz, millet de hayvanlarına yediriyor.
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Hayvanlar rejim yapamaz mı?
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, bu Tarım Bakanı Türkiye’yi öyle bir hâle getirdi ki aşk olsun Sayın Başbakan. Vallahi, yemin ediyorum, şaşırdım. Ben dedim: Herhâlde bu Tarım Bakanını değiştirir. Ne değiştirdi ne de ödüllendirdi.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Çalışın, siz olun.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın arkadaşlar, Türkiye de tarımla uğraşan bir ülke, düşünebiliyor musunuz, hayvanlarına Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Akşar beldesinde makarna yediriyorlar. İşte, resimleri burada.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de kaymakamlığın dağıttığı makarna.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - İyi gözükmüyor Sayın Başkan.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Ben size buradan, yakından gösteririm.
Değerli arkadaşlar, sayın bakanlarım, bakın, Türkiye ne duruma geldi?
Bir de ne oldu biliyor musunuz? O bölgede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ne yapmış biliyor musunuz? Demişler ki: “Parayı ver, sana saman vereceğim.” Bakın, bu makbuzlar. Arkadaşlar, Narman’da teslim alan Osman İşler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Narman görevlisi. Ne almış biliyor musunuz? 6 ton saman karşılığı 2.940 lira para almış. Beyler, bakın,
ne zaman almış? 16/11/2012’de, daha saman da yok. Burada bir tane daha söyleyeceğim, yine aynı kişi almış parayı, 15 ton saman alacak, 7.350 lira para almış. Bunun tarihi de 08/11/2012.
Değerli arkadaşlar, biz vatandaşlarımızı da dolandırmaya başladık. Erzurum’a gittim, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kapısına gittim, kapı kapalı, adam bir haftadır yok. Para da yok, saman da yok, inanın, samimi söylüyorum, hayvan da yok.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kaldır, kaldır. Fotoğraf makinesi geldi, kaldır.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Kızım, bak, çek bunu çek. Bunu, bu AKP Hükûmetinin, Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker’in Türkiye’yi ne duruma getirdiğini bir çekin kardeşim. Bu resimleri Türkiye bir görsün. Evet, artık, insanlar hayvanlara makarna yedirmeye başladı.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de AKP’nin dağıttığı makarna.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, insanlara dedim ki: Niye makarna yediriyorsunuz? Dedi ki: “Ağabey, ne yapalım? Makarnanın tonu 700 lira, samanın tonu 1.100 lira.” “Yahu, şimdi, makarna yiyor bu hayvan, peki, bunun eti nasıl olur?” dedim. “Ağabey, ne fark eder? Makarna da buğdaydan oluyor.” dedi. Baktım, mantıklı, yani bizim köylünün zekâsını görebiliyor musunuz arkadaşlar?
Şimdi, zamanım da kalmadı. Değerli arkadaşlar, değerli bakanlarım; sizden istirham ediyorum. Şu anda… Bakın, Karadeniz’den gelen gemilere el konulmuş. Ukrayna’dan gelen samanlar… Vermiyorlar, dolandırılmış köylümüz. Sizden istirham ediyorum. Gümrükte Hopa tarafında gemilere el koymuşlar. Şu anda -yemin ediyorum- Ardahan’da, Kars’ta, Erzurum’da, Ağrı’da, hiçbir yerde saman doğru dürüst yok, saman gitmiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanını aradım, “Efendim, ne yapalım, gelirse göndericeğiz.” diyor; Erzurum bölgeyi aradım, “Gelirse göndericeğiz.” diyor. Samimi söylüyorum, insanlar şunu söylüyor:” Hayvanlar açlıktan artık ahırda bağırmaya başladı.”
Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz, ayıptır yahu! Yani 2 ton, 3 ton saman gönderip de çiftçimize veremiyor muyuz? Bu kadar mı âciz bu devlet? Bunu istirham ediyorum ya. Bu Tarım Bakanı o zaman istifa etsin, bıraksın. Burada bir sürü adam var, başka arkadaş yapsın. Sayın Başbakan, lütfen…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - …sizden rica ediyorum: Şu olaya el koyun ve köylümüze…
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika verin, otuz saniye.
BAŞKAN - Veremem, yok.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Peki, canınız sağ olsun.
BAŞKAN - Sağ olun, teşekkür ederim.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Efendim, yani şunu söyleyeyim, inanın samimi söylüyorum: Yani inanın, ben gittim, kendi gözümle gördüm, üzüldüm. Makarnayı nasıl yediriyorlar, biliyor musunuz: Haşlıyorlar, biraz tuz serpiyorlar, hayvan yiyor.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Makarnayı iade et, kaymakamlığın makarnası.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Makarnayı ben buraya koyacağım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
(Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından bir paket makarna Bakanlar Kurulu sırasına bırakıldı)
BAŞKAN - Teklif sahibinden sonra bir milletvekiline söz veriyorum.
Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması kanunu hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, ben hepinizin bildiği gibi Türkiye’nin en güzel kentinin milletvekiliyim. Ben Türkiye’nin ve dünyanın en güzel kayısılarının üretildiği dünya kayısı başkenti Malatya’nın milletvekiliyim. Ben Türkiye’nin en çeşitli ve en güzel tarım ürünlerini üreten Malatya’nın milletvekiliyim. Ben maalesef aynı zamanda çaresiz bir kentin milletvekiliyim. Ben ürettiği, dünyanın en güzel kayısılarını sobada yakmak zorunda bırakılan bir kentin milletvekiliyim.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kayısıyı görelim.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, her gün yoksullaşan bir kentin milletvekiliyim. Niye değerli arkadaşlar? Bakın, kayısı diyorsunuz…
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Nerede?
VELİ AĞBABA (Devamla) - …kayısı geçtiğimiz yıl…
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Tavan yaptı.
VELİ AĞBABA (Devamla) - …7 liraydı -Malatya milletvekilleri de beni dinliyorlar- 7 liraydı. Şu anda kayısının fiyatı, bu dünyanın en güzel kayısının fiyatı şu anda 2 TL.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Bravo.
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - O samanı da alıp yesenize.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar; bunun 1,5 TL… Bu kayısıyı üretmek için 1,5 TL işçilik ödüyoruz, 1,5 TL. 1 TL ilaç ve gübre parası ödeniyor. Eğer sulama da varsa 50 kuruş da sulama parası ödeniyor. Yani bu kayısının fiyatı, bu kayısının çiftçiye maliyeti 2,5-3 TL.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Malatya’da kaç liraya satılıyor bu kayısı? Bu kayısı sizin sayenizde 2 TL’ye satılıyor değerli arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; gerçek bu. Zorunuza gitse de gerçek bu.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Bravo, bravo!
VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, ben, geçtiğimiz hafta sonunda Malatya’yı gezdim, Doğanşehir ilçesini gezdim. Doğanşehir ilçesinin Günedoğru, Söğüt, Elmalı, Beğre, Gövdeli, Kapıdere ve Küçüklü köylerine gittim. Niye yoksullaşan bir kent değerli arkadaşlar, niye yoksullaşan bir kent?
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Hayvan kayısı yemesin diye mi?
VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, saman geçen yıl 10 kuruştu, sayenizde bu yıl 90 kuruş. Yem geçen yıl 28 TL’ydi, bu yıl 50 TL.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Siz samanı ne zannediyorsunuz?
VELİ AĞBABA (Devamla) - Et ise etin kesimi yani bakın, kasapta satılan fiyatı değil. Etin kesimi ise geçen yıl 18 TL’ydi, bu yıl 13,5 lira. Yani değerli arkadaşlar, saman 9 kat artmış, yem 2 kat artmış, et fiyatı ise -yani kasaba kesilen etin fiyatı ise- yarıya yarıya düşmüş.
Değerli arkadaşlar, ben, bu yaz gezdiğim her yerde aynı çığlıkları işittim. Bakın, Arapgir’in Göldağı yaylasındaki Rasim dayı, Bölücek yaylasındaki Hacı Ali dayı ve Karlık köyündeki Maden amca aynı şeyleri söylüyor: “AKP, gittiğiniz yol yol değil.”
Değerli arkadaşlar…
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman ne kadar saman? Saman pahalı saman.
VELİ AĞBABA (Devamla) - …bakınız saman ithalatı kepazeliğini başlatan sizsiniz, bu sizin eseriniz. Kurbanlarda, ithal kurban sizin eseriniz. Sobada yakılan kayısı sizin eseriniz. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlar, yine Gövdeli beldesinde bir üretici, devletin üreticiye attığı kazığı anlattı ki, herhâlde bir devlet bir yurttaşına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Devlet destekli iki yıl ödemesiz bir ineği 6.050 liraya almış. Bakın, devlet destekli, sizlere söylüyorum. “İki yıl geçti, ödeme günümüz geldi.” diyor. Değerli arkadaşlar, ineğin tanesi 6 bin liradan bin liraya düşmüş. Bu ineklerin her birinden Doğanşehir ilçesinde 100 ev dörder tane almış. Değerli arkadaşlar, şu anda 100 eve, Sayın Özel, ateş düştü. 100 ev diyor ki: “Oradan AKP milletvekilleri hikâye okuyacağına bize çözüm üretsinler.” (CHP sıralarından alkışlar)
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman üretin, saman.
VELİ AĞBABA (Devamla) - “AKP milletvekilleri, o angusu, Lincoln’ü ithal ettiren zenginlerin yanında olacağına, Gövdeli’deki, Doğanşehir’deki, Malatya’daki, Bürücek Yaylası’ndaki hayvan üreticisinin yanında olsunlar.”
diyorlar.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman para ediyorsa saman üret.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Sizi vicdana davet ediyorlar, sizi bu konuda çiftçiyi ezmemeye davet ediyorlar.
İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) - CHP ne yapıyor?
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kaysıya gel.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Malatya’daki pazarları gezdim. Değerli arkadaşlar, pazarları gezdim, hani diyorsunuz ya “Millî gelir 10 yılda 3 kat arttı.”
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo, bravo, helal olsun!
VELİ AĞBABA (Devamla) - Soruyorum Malatyalılara, Doğanşehirlilere, Hekimhanlılara: “Millî gelir cebinize girdi mi?” diyorum, “Girmedi.” Burada biri yalan söylüyor, ya o Malatya’daki insanlar yalan söylüyor ya da bu rakamı açıklayanlar. Ki, Malatyalılar yalan söylemez, Malatyalılar dürüst insanlardır. Bu yalanı söylüyorsa siz söylüyorsunuz. Malatyalı hiçbir insanın cebine millî gelirdeki artıştan pay girmedi. Kimlerin cebine girdi? AKP’nin o dar çerçevesindeki yandaşlarının cebine girdi.
Ben bu kanunu, Sayın Ensar Öğüt’ün vermiş olduğu kanunu kabul etmenizi diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
(TD-BA-S) GAZİ KARS (KHA)
 

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
AnketAnketÇok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber