Ana Sayfa > ARDAHAN

Kuraklıktan etkilenen çiftçiler
14 Şubat 2013
Kuraklıktan etkilenen çiftçiler
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ,GÜNCEL VE TARAFSIZ HABERLERLE HİZMETİNZDEYİZ,ALİ ÇELİK

 

CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt, Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin durumunu Meclise taşıdı
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 3. Yasama Yılı 64. Birleşim Genel Kurul Tutanağı şöyle:
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/811 Esas Numaralı Kanun Teklifim kırk beş gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.11.2012
Ensar Öğüt (Ardahan)
BAŞKAN - Teklif sahibi Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz beş dakika.
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.
Değerli arkadaşlar, ben on beş gün önce Erzurum’daydım, Kars ve Ardahan’ı gezdim; çok enteresan şeylerle karşılaştım.
Sayın Bakanlarım, lütfen, siz de iyi dinleyin.
Erzurum’da dolandırılmayan köylü kalmamış Sayın Başkan. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına -burada makbuzları var- “Saman getireceğiz.” diye para almışlar ve saman getirmemişler. Şu anda milletin malı aç, perişan durumda. Saman olmadığı için de insanlar hayvanlarına ne yedirebilir? Düşünebiliyor musunuz, ne yedirebilir? Evet, insanlar hayvanlarına makarna yediriyor arkadaşlar. AKP Hükûmeti ne duruma getirdi Türkiye’yi lütfen, bir görün bakalım. İnsanlar hayvanlarına makarna yediriyor, makarna beyefendi; saman bulamıyor Türkiye’de.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Aynen doğru. Makarna daha ucuz.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, ben şimdi onu resimleyeceğim. Evet, işte burada hayvanın resmi ve makarna yediğini gösteriyor burada resimler. Arkadaşlar, bakın!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de sizin bedava dağıttığınız makarnalar, ha!
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Evet, bu makarnaları millete bedava dağıtıyorsunuz, millet de hayvanlarına yediriyor.
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Hayvanlar rejim yapamaz mı?
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, bu Tarım Bakanı Türkiye’yi öyle bir hâle getirdi ki aşk olsun Sayın Başbakan. Vallahi, yemin ediyorum, şaşırdım. Ben dedim: Herhâlde bu Tarım Bakanını değiştirir. Ne değiştirdi ne de ödüllendirdi.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Çalışın, siz olun.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın arkadaşlar, Türkiye de tarımla uğraşan bir ülke, düşünebiliyor musunuz, hayvanlarına Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Akşar beldesinde makarna yediriyorlar. İşte, resimleri burada.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de kaymakamlığın dağıttığı makarna.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - İyi gözükmüyor Sayın Başkan.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Ben size buradan, yakından gösteririm.
Değerli arkadaşlar, sayın bakanlarım, bakın, Türkiye ne duruma geldi?
Bir de ne oldu biliyor musunuz? O bölgede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ne yapmış biliyor musunuz? Demişler ki: “Parayı ver, sana saman vereceğim.” Bakın, bu makbuzlar. Arkadaşlar, Narman’da teslim alan Osman İşler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Narman görevlisi. Ne almış biliyor musunuz? 6 ton saman karşılığı 2.940 lira para almış. Beyler, bakın,
ne zaman almış? 16/11/2012’de, daha saman da yok. Burada bir tane daha söyleyeceğim, yine aynı kişi almış parayı, 15 ton saman alacak, 7.350 lira para almış. Bunun tarihi de 08/11/2012.
Değerli arkadaşlar, biz vatandaşlarımızı da dolandırmaya başladık. Erzurum’a gittim, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kapısına gittim, kapı kapalı, adam bir haftadır yok. Para da yok, saman da yok, inanın, samimi söylüyorum, hayvan da yok.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kaldır, kaldır. Fotoğraf makinesi geldi, kaldır.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Kızım, bak, çek bunu çek. Bunu, bu AKP Hükûmetinin, Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker’in Türkiye’yi ne duruma getirdiğini bir çekin kardeşim. Bu resimleri Türkiye bir görsün. Evet, artık, insanlar hayvanlara makarna yedirmeye başladı.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hem de AKP’nin dağıttığı makarna.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, insanlara dedim ki: Niye makarna yediriyorsunuz? Dedi ki: “Ağabey, ne yapalım? Makarnanın tonu 700 lira, samanın tonu 1.100 lira.” “Yahu, şimdi, makarna yiyor bu hayvan, peki, bunun eti nasıl olur?” dedim. “Ağabey, ne fark eder? Makarna da buğdaydan oluyor.” dedi. Baktım, mantıklı, yani bizim köylünün zekâsını görebiliyor musunuz arkadaşlar?
Şimdi, zamanım da kalmadı. Değerli arkadaşlar, değerli bakanlarım; sizden istirham ediyorum. Şu anda… Bakın, Karadeniz’den gelen gemilere el konulmuş. Ukrayna’dan gelen samanlar… Vermiyorlar, dolandırılmış köylümüz. Sizden istirham ediyorum. Gümrükte Hopa tarafında gemilere el koymuşlar. Şu anda -yemin ediyorum- Ardahan’da, Kars’ta, Erzurum’da, Ağrı’da, hiçbir yerde saman doğru dürüst yok, saman gitmiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanını aradım, “Efendim, ne yapalım, gelirse göndericeğiz.” diyor; Erzurum bölgeyi aradım, “Gelirse göndericeğiz.” diyor. Samimi söylüyorum, insanlar şunu söylüyor:” Hayvanlar açlıktan artık ahırda bağırmaya başladı.”
Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz, ayıptır yahu! Yani 2 ton, 3 ton saman gönderip de çiftçimize veremiyor muyuz? Bu kadar mı âciz bu devlet? Bunu istirham ediyorum ya. Bu Tarım Bakanı o zaman istifa etsin, bıraksın. Burada bir sürü adam var, başka arkadaş yapsın. Sayın Başbakan, lütfen…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - …sizden rica ediyorum: Şu olaya el koyun ve köylümüze…
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika verin, otuz saniye.
BAŞKAN - Veremem, yok.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Peki, canınız sağ olsun.
BAŞKAN - Sağ olun, teşekkür ederim.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Efendim, yani şunu söyleyeyim, inanın samimi söylüyorum: Yani inanın, ben gittim, kendi gözümle gördüm, üzüldüm. Makarnayı nasıl yediriyorlar, biliyor musunuz: Haşlıyorlar, biraz tuz serpiyorlar, hayvan yiyor.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Makarnayı iade et, kaymakamlığın makarnası.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Makarnayı ben buraya koyacağım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
(Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından bir paket makarna Bakanlar Kurulu sırasına bırakıldı)
BAŞKAN - Teklif sahibinden sonra bir milletvekiline söz veriyorum.
Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması kanunu hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, ben hepinizin bildiği gibi Türkiye’nin en güzel kentinin milletvekiliyim. Ben Türkiye’nin ve dünyanın en güzel kayısılarının üretildiği dünya kayısı başkenti Malatya’nın milletvekiliyim. Ben Türkiye’nin en çeşitli ve en güzel tarım ürünlerini üreten Malatya’nın milletvekiliyim. Ben maalesef aynı zamanda çaresiz bir kentin milletvekiliyim. Ben ürettiği, dünyanın en güzel kayısılarını sobada yakmak zorunda bırakılan bir kentin milletvekiliyim.
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kayısıyı görelim.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, her gün yoksullaşan bir kentin milletvekiliyim. Niye değerli arkadaşlar? Bakın, kayısı diyorsunuz…
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Nerede?
VELİ AĞBABA (Devamla) - …kayısı geçtiğimiz yıl…
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Tavan yaptı.
VELİ AĞBABA (Devamla) - …7 liraydı -Malatya milletvekilleri de beni dinliyorlar- 7 liraydı. Şu anda kayısının fiyatı, bu dünyanın en güzel kayısının fiyatı şu anda 2 TL.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Bravo.
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - O samanı da alıp yesenize.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar; bunun 1,5 TL… Bu kayısıyı üretmek için 1,5 TL işçilik ödüyoruz, 1,5 TL. 1 TL ilaç ve gübre parası ödeniyor. Eğer sulama da varsa 50 kuruş da sulama parası ödeniyor. Yani bu kayısının fiyatı, bu kayısının çiftçiye maliyeti 2,5-3 TL.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Malatya’da kaç liraya satılıyor bu kayısı? Bu kayısı sizin sayenizde 2 TL’ye satılıyor değerli arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; gerçek bu. Zorunuza gitse de gerçek bu.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Bravo, bravo!
VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, ben, geçtiğimiz hafta sonunda Malatya’yı gezdim, Doğanşehir ilçesini gezdim. Doğanşehir ilçesinin Günedoğru, Söğüt, Elmalı, Beğre, Gövdeli, Kapıdere ve Küçüklü köylerine gittim. Niye yoksullaşan bir kent değerli arkadaşlar, niye yoksullaşan bir kent?
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Hayvan kayısı yemesin diye mi?
VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, saman geçen yıl 10 kuruştu, sayenizde bu yıl 90 kuruş. Yem geçen yıl 28 TL’ydi, bu yıl 50 TL.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Siz samanı ne zannediyorsunuz?
VELİ AĞBABA (Devamla) - Et ise etin kesimi yani bakın, kasapta satılan fiyatı değil. Etin kesimi ise geçen yıl 18 TL’ydi, bu yıl 13,5 lira. Yani değerli arkadaşlar, saman 9 kat artmış, yem 2 kat artmış, et fiyatı ise -yani kasaba kesilen etin fiyatı ise- yarıya yarıya düşmüş.
Değerli arkadaşlar, ben, bu yaz gezdiğim her yerde aynı çığlıkları işittim. Bakın, Arapgir’in Göldağı yaylasındaki Rasim dayı, Bölücek yaylasındaki Hacı Ali dayı ve Karlık köyündeki Maden amca aynı şeyleri söylüyor: “AKP, gittiğiniz yol yol değil.”
Değerli arkadaşlar…
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman ne kadar saman? Saman pahalı saman.
VELİ AĞBABA (Devamla) - …bakınız saman ithalatı kepazeliğini başlatan sizsiniz, bu sizin eseriniz. Kurbanlarda, ithal kurban sizin eseriniz. Sobada yakılan kayısı sizin eseriniz. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlar, yine Gövdeli beldesinde bir üretici, devletin üreticiye attığı kazığı anlattı ki, herhâlde bir devlet bir yurttaşına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Devlet destekli iki yıl ödemesiz bir ineği 6.050 liraya almış. Bakın, devlet destekli, sizlere söylüyorum. “İki yıl geçti, ödeme günümüz geldi.” diyor. Değerli arkadaşlar, ineğin tanesi 6 bin liradan bin liraya düşmüş. Bu ineklerin her birinden Doğanşehir ilçesinde 100 ev dörder tane almış. Değerli arkadaşlar, şu anda 100 eve, Sayın Özel, ateş düştü. 100 ev diyor ki: “Oradan AKP milletvekilleri hikâye okuyacağına bize çözüm üretsinler.” (CHP sıralarından alkışlar)
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman üretin, saman.
VELİ AĞBABA (Devamla) - “AKP milletvekilleri, o angusu, Lincoln’ü ithal ettiren zenginlerin yanında olacağına, Gövdeli’deki, Doğanşehir’deki, Malatya’daki, Bürücek Yaylası’ndaki hayvan üreticisinin yanında olsunlar.”
diyorlar.
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Saman para ediyorsa saman üret.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Sizi vicdana davet ediyorlar, sizi bu konuda çiftçiyi ezmemeye davet ediyorlar.
İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) - CHP ne yapıyor?
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kaysıya gel.
VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Malatya’daki pazarları gezdim. Değerli arkadaşlar, pazarları gezdim, hani diyorsunuz ya “Millî gelir 10 yılda 3 kat arttı.”
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo, bravo, helal olsun!
VELİ AĞBABA (Devamla) - Soruyorum Malatyalılara, Doğanşehirlilere, Hekimhanlılara: “Millî gelir cebinize girdi mi?” diyorum, “Girmedi.” Burada biri yalan söylüyor, ya o Malatya’daki insanlar yalan söylüyor ya da bu rakamı açıklayanlar. Ki, Malatyalılar yalan söylemez, Malatyalılar dürüst insanlardır. Bu yalanı söylüyorsa siz söylüyorsunuz. Malatyalı hiçbir insanın cebine millî gelirdeki artıştan pay girmedi. Kimlerin cebine girdi? AKP’nin o dar çerçevesindeki yandaşlarının cebine girdi.
Ben bu kanunu, Sayın Ensar Öğüt’ün vermiş olduğu kanunu kabul etmenizi diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
(TD-BA-S) GAZİ KARS (KHA)
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARDAHAN Haberleri

Başlık Tarih
 
Ahmet Arslan, AK Parti'nin Ardahan adaylarını tanıttı13 Ocak 2019
Ahmet Arslan Ardahan’da!13 Ocak 2019
Ardahan Valisi ve Iğdır Emniyet Müdürü değişti27 Aralık 2018
Ardahan, ülkemizi Çin’de temsil etti10 Aralık 2018
MHP Ardahan Belediye Başkan adayını açıkladı19 Kasım 2018
Ardahan tüneller şehri oluyor04 Haziran 2018
Ardahan Mozeret tepesinde kaza: 4 ölü 22 yaralı,13 Mayıs 2018
Anadolu Ajansı Ardahan muhabiri Günay Nuh, evlendi.10 Temmuz 2017
Kars’ta GASP’tan 3 kişi tutuklandı03 Temmuz 2017
Bakan Arslan Çıldır Gölü’ndeki Denizcilik ve Kabotaj Bayramına katıldı03 Temmuz 2017
Atatürk Silüeti Erken Göründü31 Mayıs 2017
Kars'tan 6 Kişilik Heyet İnceleme Başlattı11 Mayıs 2017
Çıldırlılar Derneği Seçilmişlerle Buluştu10 Mayıs 2017
Rus Komutanın Cesedinin Bulunduğu Alanda Başka Mezarlar da Var!04 Mayıs 2017
İnşaat Kazısında Rus Komutana Ait Mezar Çıktı, Çalışmalar Durduruldu26 Nisan 2017
Ardahan’da Fırtına Can Aldı24 Nisan 2017
Çıldır Gölüne Yapılan ‘Kütük Ev’in Montajı Devam Ediyor22 Mart 2017
Hanak'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü02 Mart 2017
Donan Çıldır Gölü üzerinde çadır kurdular24 Şubat 2017
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı24 Şubat 2017
Kar ve tipiden kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı17 Şubat 2017
Bakan Arslan ve Elvan, Ardahan'da Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısına Katıldı12 Şubat 2017
Çıldır Festivali renkli görüntülere sahne oldu04 Şubat 2017
Çıldır Gölü Balık Potansiyelini Kaybediyor!24 Ocak 2017
Yaban hayat için doğaya yem bırakıldı29 Aralık 2016
Ardahan’dan Halep’e Yol Açın17 Aralık 2016
Otomobilin Çarptığı Kurt KAÜ'de Tedaviye Alındı13 Aralık 2016
Yaşı 70 ama hala bebek yapıyor!16 Kasım 2016
Hanak Belediyesi hem borçlarını ödüyor hem de para biriktiriyor16 Kasım 2016
ARÜ’de 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi05 Ekim 2016
Bakan Tüfenkci Kars’ta Açıklamalarda Bulundu!22 Ağustos 2016
Tamamlayıcı tedavi: Akapunkur24 Mart 2016
Ardahan’ın Şifalı Bitkileri Başkent’e Taşınıyor!28 Şubat 2016
Hocalı’da Hayatını Kaybedenler Anıldı25 Şubat 2016
ARDAHAN'DA KURTULUŞ COŞKUSU23 Şubat 2016
Medya Çıldır’a kamp kurdu!08 Şubat 2016
ARÜ’de “BTC Girişimcilik Sertifika Töreni”24 Aralık 2015
ARÜ, Türkmenistan’ı Unutmadı!16 Aralık 2015
ARÜ BESYO öğrencilerinden toplum yararına faaliyet 04 Aralık 2015
ARDAHAN’DA DEPREM19 Kasım 2015
Aygır Gölü’ne uçan ot yüklü traktör 1 günde çıkarılabildi25 Ağustos 2015
PKK minibüsü taradı: 1 ölü13 Temmuz 2015
ARÜ’yü mezuniyet heyecanı sardı03 Haziran 2015
Posof da Işığa Karışıyor27 Şubat 2015
Çıldır 3. Altın At Uluslararası Kış Şöleni09 Şubat 2015
ARÜ’de Türkmenistan’ın Bağımsızlık Günü Kutlandı22 Aralık 2014
Ardahan Valisi’nden Kontrolörlere “Sıkı Denetim” Talimatı19 Aralık 2014
Vali, Kilip Çeken Öğretmenleri Makamında Misafir Etti05 Aralık 2014
Ardahan’da 39 Üreticiye Damızlık Boğa Verildi02 Aralık 2014
Sınır Kapılarının Önemi27 Ekim 2014
Ardahan’da hortum04 Ağustos 2014
Vali Özdemir, Ardahan’da Bal Festivaline Katıldı04 Ağustos 2014
GÖLE KÖPRÜLÜ BELDESİ, BELEDİYESİNE KAVUŞUYOR10 Temmuz 2014
Çıldır MYO öğrencilerinden Samsun’a teknik gezi24 Haziran 2014
Ardahan Üniversitesi haberleri03 Haziran 2014
Gençlere altın tavsiyeler01 Haziran 2014
Ardahan’da bahar yüzünü gösterdi11 Nisan 2014
Ardahan’ın yakın tarihi03 Nisan 2014
Yeni salonda ilk konferans27 Mart 2014
Ardahan Ülkü Ocaklarında Devir Teslim03 Mart 2014
Gönüllüler gönüllere dokundu19 Şubat 2014
Öğüt, Kars ve Ardahan’daki deprem ve imar konularını TBMM’de konuştu19 Şubat 2014
Binatlı köyü ekim zamanı diyip kolları sıvadı,17 Şubat 2014
“Altın At” Çıldır Gölü’nde İkinci Kez Şahlandı10 Şubat 2014
Binatlı yardımlaşma derneği yoğun çalığıyor,03 Şubat 2014
“Altın At” 8 Şubat’ta Çıldır’da Şahlanacak30 Ocak 2014
“Van’da Kar Yağsa; Biz Burada Üşürüz”23 Ocak 2014
TKDK, 12. Başvuru Çağrı İlanını basına duyurdu22 Ocak 2014
ARÜ’lü akademisyenin görev aldığı projeye TÜBİTAK’tan destek14 Ocak 2014
Vekilden “Çıldır Gölü’ne Gelin” Çağrısı06 Ocak 2014
Ardahan’da doğalgaz çalışmaları tamamlandı20 Aralık 2013
ARÜ’de “Kabuğundan suyuna nar mucizesi” konuşuldu12 Aralık 2013
“Ölümünün 100. Yılında Âşık Şenlik ve Türk Dünyası Âşıklar Şöleni” başladı04 Kasım 2013
Öğüt’ün tespitiyle hayvan ithalatı05 Ekim 2013
Aktaş’ın suyu meraya akıtılacak05 Ekim 2013
Akademisyenlerden ARÜ’deki Uluslararası Sempozyuma tam not04 Ekim 2013
Azerbaycan Eğitim Ataşesi’nden ARÜ’ye ziyaret26 Eylül 2013
ARÜ’lü akademisyenlerden Ardahan’da bir ilk18 Eylül 2013
Yılın ilk karı Ardahan’a düştü06 Eylül 2013
ARÜ’de kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor03 Eylül 2013
Ardahanlılardan muhteşem bir gece18 Haziran 2013
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ardahan ziyareti15 Haziran 2013
Öğüt, “Çıldır Aktaş Sınır Kapısında sona gelindi”13 Haziran 2013
CHP’li vekilden Gezi Parkı tehditi13 Haziran 2013
ARÜ’de mezuniyet coşkusu07 Haziran 2013
ARÜ’de mezuniyet coşkusu, konser ziyafetiyle zirveye çıkacak05 Haziran 2013
Öğüt, Kars ve Ardahan’ın şap belasını Meclise taşıdı31 Mayıs 2013
Bursa Göle Derneği Genel Kurul Yaptı27 Mayıs 2013
Göle Orman Fakültesi’nin temeli atıldı12 Mayıs 2013
ARÜ’de kültür ziyafeti13 Nisan 2013
ARÜ’de kültür ziyafeti13 Nisan 2013
Türkiye’nin gelişmesinin Kafkasya için önemi03 Nisan 2013
ARÜ’lüler dağ kampında buluştu!19 Mart 2013
TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Posof’taydı07 Mart 2013
Köylüyü kurt korkusu sardı!06 Mart 2013
Çıldır’da Buz Şöleni05 Mart 2013
Hocalı Katliamı unutulmadı27 Şubat 2013
Ardahanlılar İstanbul’u salladı25 Şubat 2013
“Her yönüyle Ardahan” sergilendi!23 Şubat 2013
TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü yatımcılarla buluştu19 Şubat 2013
Geleneksel Spor Daları Federasyonu Yönetim Kurulu ARÜ’de toplandı11 Şubat 2013
Çıldır Altın At1. Kış Şöleni Ardahan’da yapılacak06 Şubat 2013
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) öğrencilerinin büyük başarısı05 Şubat 2013
Oxford Üniversitesi’nde ARÜ konuşuldu21 Ocak 2013
Ardahan’da kar temizliği 09 Ocak 2013
Rektör Korkmaz BESYO Öğrencileriyle biraraya geldi08 Ocak 2013
ARÜ’de dumansız hava sahası 03 Ocak 2013
ARÜ’de Dünya Azerbaycan Türkleri Dayanışma Günü kutlandı29 Aralık 2012
Ardahan âşıkları, Antalya’ya ses verdi19 Aralık 2012
ARÜ’de konferans ve öğrenci buluşmaları19 Aralık 2012
Ardahan Üniversitesi’nin “LAL” tiyatrosu 14 Aralık 2012
Alt ve üst yapı göçü önlüyor 05 Aralık 2012
ARÜ’den kan bağışına büyük destek05 Aralık 2012
Çobana, kamerası birincilik getirdi23 Ekim 2012
Öğüt’ün TBMM’de gensoru hakkındaki konuşması17 Ekim 2012
Dünya Gıda Günü kutlandı17 Ekim 2012
Lal Gece’nin Galası, çekildiği kasabada yapıldı03 Ekim 2012
Öğüt’ün haklı mücadelesi21 Eylül 2012
ARÜ’den TUDOK Kongresine yoğun katılım12 Eylül 2012
Ardahan 13. Ulusal Kültür ve Bal Festivali16 Ağustos 2012
Ardahan’dan haber turu27 Temmuz 2012
Çayın Suyu Koç’tan soruluyor10 Temmuz 2012
Bakan Çelik, Göle Kaşar Festivali”nde halay çekti08 Temmuz 2012
Göle Festival Ateşini 5 Bin Kişi Yaktı08 Temmuz 2012
1. Ulusal Göle Aşıklar Bayramı06 Temmuz 2012
ARÜ’de 3. Bahar Şenliği coşkusu06 Haziran 2012
ARÜ, Çıldır Gölü kıyısındaki yemekte buluştu04 Haziran 2012
ARÜ’de mezuniyet coşkusu04 Haziran 2012
Kürtajdan önce tecavüzler önlensin03 Haziran 2012
TRT Göle festivalini Canlı yayınlayacak31 Mayıs 2012
Ardahan’da Domuz Kafalı Tay dünyaya geldi22 Mayıs 2012
ARÜ öğrencilerin kariyerine ışık tutuyor12 Mayıs 2012
Rektör Korkmaz Ardahanlı işadamları ve esnaflarıyla buluştu18 Nisan 2012
Harvard Üniversitesi ile ortak sempozyum04 Nisan 2012
Aktaş’ta Balık kaynıyor, Çıldır Gölü sinek avlıyor19 Mart 2012
Göle Kaşar Festivali Bölgeye Tekrar can verecek19 Mart 2012
Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basına dağıtıldı 06 Mart 2012
Çıldır'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu 01 Mart 2012
Öğüt: “Karslıların vergi ve banka borçları ertelensin”20 Şubat 2012
Alkol alınca komşusunun yatağına girdi07 Şubat 2012
il müftüsü Kahvehaneleri Ziyaret Etti ,04 Şubat 2012
SINIRIMIZA YENİ BİR METSAMOR!03 Şubat 2012
Kars'lı Aşıklar Mecliste Sarkozy'yi Taşladı27 Ocak 2012
Ardahan Sağlık Müdürü Kaya, göreve başladı25 Ocak 2012
Çıldır Gölü’nde Buz Hokeyi14 Ocak 2012
Ardahan'da Köylüler üniversiteyi bastı29 Aralık 2011
Otomobil Çıldır Gölüne Uçtu27 Aralık 2011
Ardahan İlçe Nüfus Müdürü Kaza Yaptı17 Eylül 2011
Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı22 Ağustos 2011

KAĞIZMANFM CANLI DİNLE


PLAYER TUŞUNA BAS,KAĞIZMANFM CEPTEN CANLI DİNLE,


KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLSUN,?

NURİ TURAN: AKP
GÖĞERCİN ARAS: HDP
NEVZAT YILDIZ: MHP
KARARSIZLAR.

Sonuçlar
Facebook Beğen
Menü
Haber Editörü

           Ali Çelik

     0 538 37509 43

HUKUK DANIŞMANLARIMIZ :

Av:Seyfettin Kan

0 535 830 96 49
________________

Av: Kasım Yıldız          

0 532 287 84 08    
________________      

HESAP NO:İBAN:
IBAN: TR260001000343297626465001

____________ 

KAĞIZMAN'DA NOBETCİ ECZANELER

BU HAFTAKİ NÖBETCİ ECZANELER

PAZARTESİ-ŞİFA ECZANESİ

SALI--NUR ECZANESİ

CARŞAMBA-ALTUN ECZANESİ

PERŞEMBE--ARAS ECZANESİ


CUMA---KAĞIZMAN ECZANESİ

CUMARTESİ,YASİN ECZANESİ

PAZAR--TAMER ECZANESİ

BİZLERDE KAĞIZMANFM OLARAK HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ,

..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH