Kağızman ilçesi kitabı yayımlandı

09 Aralık 2016
0 Haber Yorum

Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Alper Yalçın ve Sevda Yalçın yeni bir akademik bir çalışmaya daha imza attı.


Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Alper Yalçın ve Sevda Yalçın yeni bir akademik bir çalışmaya daha imza attı.

Akademisyenlerin yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdükleri ve nihayete erdirdikleri “SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA MODEL ÖNERİSİ: KAĞIZMAN İLÇESİ” isimli kitabı yayımlandı. Kitap, Kağızman ilçesinin, yaşanabilir insan dostu bir şehir haline getirilebilmesi ve kalkınmasının sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirebilmesi amacına hizmet etmektedir. Çalışma, Kağızman ilçesi özelinde hazırlanmış olup diğer yerel yönetimler için de metodolojik açıdan bir model olma iddiası taşımaktadır.
Akademisyenlerden Öğretim Görevlisi Alper Yalçın, yaptığı açıklamada kitabın ilk bölümünde ilçenin her açıdan envanterini (tarih, sosyal ve ekonomik potansiyelleri başta olmak üzere) çıkardıklarını, ikinci aşamada ilçede yaşayan vatandaşların çeşitli konulara/sorunlara yönelik bakış açılarını tespit etmeye çalıştıklarını, üçüncü ve son bölümünde ise bu ikisinin harmanlanmasıyla bir SWOT analizi yaparak, ilçe için sürdürülebilir bir yerel kalkınma model önerisi sunduklarını ifade etmiştir.
Neden Sürdürülebilir Yerel Kalkınma?
Kalkınma veya gelişme; kişi başına düşen gelirin arttırılması yanında ekonomik, sosyal ve kültürel yapıların bir bütün olarak değişerek toplumun refahının arttırılmasını içeren çok yönlü bir kavramdır.
Yerel kalkınma ise yöresel dinamiklerin harekete geçirilerek yerel toplulukların fizikî, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişiminin sağlanmasıdır.
Kalkınma ve yerel kalkınma kavramlarıyla birlikte 1980’lerden itibaren “sürdürülebilirlik” kavramı da kullanılmaya başlanmıştır. Çevre korumasıyla ekonomik kalkınma kavramlarının uzun dönemli ve birlikte düşünülmesi esasına dayanan Sürdürülebilirlik anlayışı, bu çerçevede ekonomik faaliyetlerin (nüfus kontrolü, teknik değişikliğin teşviki vb.) birçok yönünü ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınmayla ekonomi ve çevre arasında bir entegrasyon gözetilirken, bu modelle sağlanacak gelişmede toplumun topyekun gelişmesi ve kalkınması hedeflenmektedir. Uzun dönemde, çevreyi dikkate alan, kaynakların israf edilmeden optimum kullanımını amaçlayan tek kalkınma modeli olarak sürdürülebilir kalkınma görülmektedir. Ekonomik kalkınmanın yeni bir biçimi olan bu modelde, hem doğal kaynakların etkinliği hem de çevresel kalitenin korunması göz önünde bulundurularak ekonomik büyümeyle ekolojik denge birlikte ele alınmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın dayandığı temel ilkelerden biri de yerellik ilkesidir. Yerellik ilkesi yerel düzeyde çevre de dahil olmak üzere başta ekonomi ve diğer konularda alınacak kararlarda politika üretilebilmesi için; kararların yerel düzeyde alınabilmesini ve uygulamaya konulabilmesini temel amaç edinir. Dolayısıyla alınacak kararlarda katılımı artırmayı ve yerel sorunların politika oluşturma sürecini belirleyerek, yerel otoritelerce çözümünü hedeflemektedir.
Yerel kalkınma kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan yöredeki bütün fertlerin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir.

Neden Kağızman?
Coğrafyalar ev sahipliği yaptığı şehirler açısından gelecek ve geleceğin inşa edildiği yer demektir. Kağızman ilçesine ev sahipliği yapan mevcut coğrafya da fiziki, iktisadi, sosyal, beşeri ve ilmi açıdan potansiyeller taşımaktadır. Küreselleşen günümüz dünyasında coğrafyaların sahip olduğu potansiyelleri barındıran fırsatları/tehditleri ve güçlü/zayıf tarafları ortaya çıkarıp, buna uygun stratejik planlar yapmak, şehirler açısından elzem hale gelmektedir. Bu anlayış özellikle yerelden bölgeye, bölgeden ülkeye, ülkeden dünyaya açılmanın ve kendine ait değerleri insanlığın hizmetine sunabilmenin temel ve doğru yöntemidir.
Kağızman ilçesi modern zaman açısından ifade edilmeye çalışılan temel değerlerden ve anlayıştan uzak bir biçimde, çağdaş yönetim anlayışın çok ötesinde, yıllardan beri kendi yalnızlığında, kabuğunu kıramamanın çaresizliğinde var olma mücadelesi vermektedir.
Kitap, çeşitli medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış Aras Nehrinin gerdanındaki inci olan, Kağızman ilçesinin geçmişten günümüze sahip olduğu değerleri ortaya çıkarabilmek, günümüzdeki potansiyelleri bir master plan temelinde yapılabilecekler listesi hazırlayarak ilçedeki kalkınmayı geçmişiyle bağdaşır ve ahenk içerisinde sürdürülebilir kılmak iddiasıyla hazırlanmıştır. Kitap Kağızman’a, Kağızmanlıya, Kağızman’ın dünyadaki gönül coğrafyasına bir arpa boyu dahi olsa hizmet edebilme iddiasını taşımaktadır. Kitabın hazırlanmasındaki gaye; dünden ders çıkararak bugünü anlama, yarını sağlam ve sağlıklı inşa edebilme adına az da olsa çaba sarf etmektir. Eser aynı zamanda yerel yönetimler için -özellikle ilçeler açısından- model bir çalışma özelliğine sahip.
Kağızman ilçesine ait potansiyelleri ortaya çıkarıp insanların kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam gerçekleştirebilmesini amaç edinen çalışma, üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde ilçenin tarihi, coğrafyası, demografik yapısı, eğitim durumu, ekonomisi, sosyal yaşamı ve kültürel yapısı bilimsel veriler ışığında belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölüm, ilçede yaşayan 18 yaş ve üstü kişiler için 25 Nisan-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında; 79 ayrı başlık altında gerçekleştirilen ve vatandaşların önemli kamu kuruluşları başta olmak üzere yöreye, sosyal ve ekonomik hayata bakış açısını tespit etmeye yönelik ankete dayalı bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Bu kısımda öncelikle katılımcıların genel demografik ve sosyal özellikleri tespit edildikten sonra, katılımcılara başta ilçe belediyesi olmak üzere eğitim, sağlık ve diğer kuruluşlara bakış açılarını yansıtan sorular sorulmuştur. Ankete vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri ve mutluluk düzeylerini, kaynaklarını tespit etmeye yönelik sorularla devam edilmiş ve anketin sonunda da ilçenin en önemli sorunlarını tespit etmeleri istenmiştir. Anket 540 kişiye uygulanmış ve elde edilen veriler tablolar/grafikler halinde anlaşılır bir şekilde sunularak, tespitler ışığında analizler yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise teorik ve saha çalışmasından elde edilen verilerle ilgili SWOT analizi gerçekleştirilerek kurumlarla ilgili tespit ve öneriler yapılmıştır. Son olarak Kağızman’ın sahip olduğu tarih, kültür ve ekonomik potansiyelini ilçenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel değerleriyle harmanlayarak “planlama, yatırım, tanıtım ve pazarlama” faaliyetlerine yönelik olacak şekilde bir Master Plan önerisi -Kağızman Medeniyet, Ekonomi ve Kalkınma Master Planı (KAMEK)- hazırlanarak örnek projelerle desteklenme yoluna gidilmiştir.

Önemli bir emeğin ürünü olan kitabın, sürdürülebilir yerel kalkınma adına önemli bir işleve sahip olacağı ifade edilmektedir. Kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.
Nereden Temin Edilebilir?
Kitap internet ortamında satışa çıkartılmış olup şimdilik kitabın basımını gerçekleştiren Nobel Yayınevi ile (http://nobelyayin.com/detay.asp?u=12133) ve http://www.pegem.net/kitabevi/kitap_detay.aspx?id=205925 tarafından satışa çıkarılmıştır. Çok kısa süre içerisinde www.kitapyurdu.com, www.dr.com ve www.idefix.com/ vb. adreslerden temin edilebilmektedir. Ayrıca dağıtımı Alfa, Arasta, Final, Kida, Prefix, N-T Mağazaları ve Gökkuşağı Dağıtım tarafından yapılmaktadır.

(AÇ-BA-S) KAĞIZMAN (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ALİ ÇELİK;

 

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)


PLAYER TUŞUNA BAS,KAĞIZMANFM CEPTEN CANLI DİNLE,

 
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber