KARS       IĞDIR      KAĞIZMAN      SARIKAMIŞ       SELİM      SUSUZ      AKYAKA      ARPAÇAY      DİGOR      ARDAHAN       VEFAT EDENLER   
 
Ana Sayfa > KARS

KARS'TA MÜZELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
16 Mayıs 2017
Birleşmiş Milletler Eğitim- Kültür Konseyi ( UNESCO ) tarafından Dünya Kültür Mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla her yıl 18 Mayıs “Müzeler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

1982 yılından itibaren her yıl “Müzeler Haftası” olarak ülkemizde de kutlanmakta iken, UNESCO tarafından bu hafta içerisindeki etkinliklerin tümü “Müzeler Günü” olarak ilan edilmiştir. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada ve ülkemizde Müzeler Günü panel, açılış, sergi, seminer, gezi, konser vb. etkinlikler ile kutlanarak kültürel varlıkların tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılarak korunması amaçlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, UNESCO ve ICOM ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilecek olan 2017 yılı “Müzeler Günü” Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 96 müzemizde ve diğer kurum kuruluşlara ait müzeler ile üniversitelerimize bağlı müzeler ve Özel Müzelerde değişik etkinlikler ile kutlanacaktır.

ÜLKEMİZDE MÜZECİLİĞİN ÖNEMİ

Müzeler, geçmişi bu günle ve gelecekle birbirine bağlayan uygarlığın kültür mirası kanıtlarını belgelerle sunan, sergileyen, anlamamızı sağlayan sempatik yerlerdir. Müzelerimiz yalnızca geçmişi değil günümüzün etnografya, folklor, doğa, fen bilimleri, sanat ve zeka ürünlerini de ortaya koyduğu tanıttığı yerlerdir.

Müzeler aynı zamanda bir milletin inançlarını, kesintisiz yaşam tarzlarını ve mirasını geleceğe taşıyan, uygarlıkların korunduğu, geçmişimizi bilerek geleceği görebilmemizi sağlayan mekanlardır.

1846 tarihinde Ahmet Fethi Paşa ile başlayan, daha sonra Müzeciliğin kurucusu Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin Sultan II. Abdülhamit döneminde açılışından günümüze kadar geçen yaklaşık 120 yıl içerisinde 96 Müzenin açılarak yaygın bir şekilde Müzecilik çalışmalarının yapıldığı ülkemizde Arkeoloji, Etnografya, Doğa müzeleri başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara bağlı müzeler ile özel statülü müzeler Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı olarak hizmetlerini yürütmektedir.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan kültür varlıkları, taşınır kültür varlığı ve taşınmaz kültür varlığı olarak değerlendirilmektedir. Taşınır kültür varlıkları pişmiş toprak vazolar, madeni ok uçları, mızrak uçları, bilezikler, sikkeler, heykeller, figürünler vb. eserlerden oluşmaktadır. Taşınmaz kültür varlıkları ise kale, han, köprü, höyük, dinsel, askeri ve sivil mimari yapılardan oluşmaktadır. Bu tür taşınmaz kültür varlıklarının grup halinde bulunduğu yerler ise sit alanları olarak değerlendirilir.

SİT ALANI

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi olayların meydana geldiği yerler ve tespiti yapılmış korunması gerekli yerleşme alanlarıdır. Sit alanları 4 gruba ayrılmaktadır.

1-ARKEOLOJİK SİT ALANLARI : Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan bilinen veya ortaya çıkarılan korunması gerekli alanlardır. ( Efes Örenyeri, Ani Örenyeri gibi alanlar )

2-TARİHİ SİT ALANLARI : Tarihi olayların cereyan ettiği korunması gerekli yerlerdir. Bu tür sit alanları milli tarihimizde önemli tarihi olayların geçtiği yerler olarak tespit edilen ve çevresel değerleri de göz önünde bulundurularak tescil edilen yerlerdir. ( Çanakkale Tarihi Alanları gibi )

3-KENTSEL SİT ALANLARI : Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve doğal çevre elemanlarının ( yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar ) birlikte bulunduğu alanlardır.

4- DOĞAL SİT ALANLARI : İlginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunması gereken alanlar ve taşınmaz tabiat varlıklarıdır. ( Ürgüp peri bacaları gibi alanlar )

KARS İLİNDE KÜLTÜREL MİRASIMIZIN KORUNMASI AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kars ili genelinde 2016 yılında başlayan ve 2017 yılında devam eden sevindirici gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler;

1-Ani Örenyeri, Birleşmiş Milletler, UNESCO komisyonunun 2016 yılı Temmuz ayında İstanbul’da yaptığı toplantıda Kültürel Miras Asıl Listesine alındı. Bu listeye ülkemizden 15 kültür ve tabiat varlığının seçkin örnekleri alınmışken; listeye 2016 yılında Ani Örenyeri alınarak Kars’ımızın kültür turizmi açısından önemini arttırmıştır.

2-Bölgemizin kültür turizmine açık en önemli arkeolojik merkezi olan Ani Örenyeri’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ani Örenyeri Çevre Düzenleme ve Koruma Amaçlı İmar Planı İşi” kapsamında kamulaştırma işlemlerinde son aşamaya gelinmiştir. Örenyerindeki yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik karşılama merkezi, otopark gibi Donatı Alanları ile Kazı Evi yapımı için çalışmalar 2017 yılı Nisan ayında başlatılmış olup, Örenyerindeki çalışmalar halen devam etmektedir.

Önceki yıllarda turizm sezonu içerisinde ziyaretçiler ancak kendi araçları ile yada özel araç kiralayarak Ani Örenyerine ulaşabilmekteydiler. 2017 yılı Ocak ayından itibaren Örenyerine gidecek ziyaretçilerin ulaşımını sağlamak üzere Valiliğimizin koordine ettiği İl Özel İdaresine ait minibüsler her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki defa Kars Şehir Merkezinden (Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden ) gidiş geliş yapacak şekilde buraya ulaşım imkanı sağlanmıştır.

Bu durum İlimizin turizmini hareketlendirip herkese kolaylıkla Ani’yi gezme olanağı sağlaması bakımından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

3-Kars Kalesi ve Kaleiçi Osmanlı Mahallesi Projesi Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN’ın himayelerinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile uygulama aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda öncelikle Beylerbeyi Sarayının önündeki okul binası yıktırılmış, sarayın temel kazıları yapılarak restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlanıp Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kaleiçi Mahallesindeki gecekonduların kamulaştırılması tamamlanarak boşaltılmasından sonra yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında Beylerbeyi Sarayının restorasyonu tamamlanarak Butik Otel olarak hizmete açılması, Kars Kalesinin restorasyonu ile Kaleiçi Mahallesindeki yıkılan Gecekonduların yerine yapılacak villa tipi yeni konutlarla Osmanlı Mahallesi Kaleiçi’ne farklı bir kimlik kazandıracaktır. Çalışmalar tamamlandığında cazibe merkezi olarak ilan edilen Şehrimiz Osmanlı Mahallesi projesi ile daha seçkin bir konuma sahip olacaktır.

4-Kars il merkezinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağının restorasyonu tamamlanarak hizmete açılmış olup, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermektedir. Şehrimizdeki Osmanlı dönemine ait özgün mimarisi ile dikkati çeken ve günümüze kadar ulaşmış olan ender yapılardan birisi olan konak 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Cephesi ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşanın karargah binası olarak kullanılmıştır. İki katlı bina Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restore edildikten sonra iç mekanı şehrimizin yakın tarihine damgasını vurmuş olan başta Gazi Ahmet Muhtar Paşa olmak üzere önemli şahsiyetlerin hatırasının yaşatıldığı konak olarak düzenlenmiş ve kısa bir süre önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN tarafından hizmete açılmıştır. Osmanlı dönemine ait bu konak yeni işlevlendirilmiş hali ile ilimizdeki kültür turizminin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır.

5-Yakın tarihimizde önemli bir yere sahip olan ve Kars’ın 1855 tarihinde Ruslara karşı savunulmasında ve Kars Zaferinin kazanılmasında savunma savaşlarının yapıldığı tabyalarımızdan birisi olan Kanlı Tabya Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak açılmak amacıyla restorasyonu tamamlanmış olup, teşhir-tanzim çalışmaları ise devam etmektedir. Bu kapsamda Kars Arkeoloji Müzesi bahçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa’ya ait Beyaz Vagon Kanlı Tabya’nın bahçesine götürülerek sergilenmesi için buradaki yerine konulmuştur. Ülkemizde başta Çanakkale ve Edirne olmak üzere birkaç önemli tarihi mekanda uygulanmaya başlanan ve Kanlı Tabya Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müze’sinde de uygulanacak olan interaktif özellikli müze şehrimizde Arkeoloji Müzesinden sonra ikinci müzesi olarak hizmete açılmış olacaktır.

Kutlamakta olduğumuz Müzeler Günü’nde ülkemizin ve şehrimizin zengin kültürel mirasını ve doğal değerlerini tanıtarak kültür turizmi aracılığı ile hem turizm gelirlerimizin arttırılmasına hem de arkeoloji ve sanat tarihi açısından eşsiz bir mirasa sahip bu değerlerimizin tanıtılması, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması asıl amacımız olacaktır. Bu amacımızın gerçekleştirilmesinde bir etken olarak düşündüğümüz tanıtım etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs günü tüm halkımızın ve öğrencilerimizin Kars Müze’sini, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nı, Kars Kalesi’ni ve Ani Örenyeri’ni ücretsiz olarak gezmeleri kültür varlıklarımıza karşı duyarlılığı arttırarak turizmin hareketlenmesine de katkı sağlayacaktır.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer KARS Haberleri

Başlık Tarih
 
Settar Kaya'nın 18 Mart Mesajı18 Mart 2018
Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti17 Mart 2018
Bakan Arslan: "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumdayız’’17 Mart 2018
Bakan Arslan: “Komşu’daki yangını söndürmek zorundayız”17 Mart 2018
Bakan Arslan'a fahri doktora unvanı verildi16 Mart 2018
Sahte Polisler, Polise Yakalandı16 Mart 2018
Kars'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı16 Mart 2018
Nahçıvan’da düzenlenecek Nevruz Şenliklerine davet var16 Mart 2018
Settar Kaya: Kafkas Üniversitesi Güvenlik Görevlileri Sorunu15 Mart 2018
Ziraat Odalarından Bakan Arslan’a teşekkür15 Mart 2018
Başkan Çalkın: Ahmet Arslan’la sadece Kars övünmüyor15 Mart 2018
Ankara'da 'Kars' toplantısı yapıldı15 Mart 2018
Bakan Arslan, Şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenaze törenine katıldı15 Mart 2018
Müdür Düzgün: "Tohum Bizden Üretim Sizden"14 Mart 2018
Kafkas Üniversitesi Güvenlik Görevlilerinin sorunu çözüldü14 Mart 2018
Kars'ta yatan FETÖ sanığı tahliye oldu14 Mart 2018
Kars'ta 6 polis memuru adliyeye sevk edildi14 Mart 2018
Kars Alpaslan Anadolu Lisesi Halk Oyunlarında birinci oldu12 Mart 2018
Ulaştırma Bakanlığı, İran’da düşen özel jet ile ilgili açıklama yaptı12 Mart 2018
Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"12 Mart 2018
UDH Bakanı Ahmet Arslan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı12 Mart 2018
Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı başında anıldı12 Mart 2018
Kars'ta Veteriner hekimler, düzenlenen toplantıda bilgilendirildi12 Mart 2018
4 şüpheliden 1'i tutuklandı11 Mart 2018
Erdinç Erdağı İyi Parti’ye Katıldı11 Mart 2018
Bakan Arslan: "Büyük projeler düşünüyoruz"11 Mart 2018
sarıkamış ta terör operasyonu11 Mart 2018
Bakan Arslan, Karaman'da Siyaset Akademisi'ne katıldı11 Mart 2018
Bakan Arslan Van'da müjdeyi verdi11 Mart 2018
Kars'ta aranan örgüt üyesi Tekirdağ'da yakalandı11 Mart 2018
Bakan Arslan Van'da partililere seslendi11 Mart 2018
Kars'ta Şapla mücadele aralıksız devam ediyor11 Mart 2018
Bakan Arslan, Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü’nün temelini attı11 Mart 2018
Beyaz ette hormon var mı?09 Mart 2018
İŞKUR, Kars'ta gençlerle bir araya geldi09 Mart 2018
Kars Emniyet Müdürü Bitirik, kadın personelleri ağırladı09 Mart 2018
İYİ Parti Kars İl Başkanlığı 1.kongresini gerçekleştirdi.08 Mart 2018
Bakan Arslan'ın Kadınlar Günü mesajı08 Mart 2018
Köy Camisi Yandı08 Mart 2018
Kars'ta adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı08 Mart 2018
Ensar Kılıç, Kadın Personelleri unutmadı08 Mart 2018
Kars'ta günün adı: ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye’08 Mart 2018
Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu08 Mart 2018
Edirne’den Kars’a 60 okul destek verdi08 Mart 2018
Kars’ta okuma yazma seferberliği08 Mart 2018
Bakan Arslan Kars’ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu06 Mart 2018
Kars Valisi Rahmi Doğan öğrencilerle bir araya geldi06 Mart 2018
KAÜ'de "21. Yüzyılda Kariyerim ve Biz" semineri06 Mart 2018
Karslı başarılı sporculardan Vali Doğan'a ziyaret06 Mart 2018
Kars'ta olan yangının yaraları sarıldı06 Mart 2018
Lifecell Ventures standı Barselona’da ziyaretçi akınına uğradı05 Mart 2018
Karakurt’ta 80 kaçak göçmen yakalandı05 Mart 2018
Türk Telekom'dan 5G ile ilgili önemli adım05 Mart 2018
Kars’ta yan ve sert rüzgar, hava trafiğini etkiledi04 Mart 2018
BAKAN ARSLAN, BAKÜ TİFLİS KARS DEMİRYOLU ÇALIMA TOPLANTISINA MEMLEKETİ KARS’TA EV SAHİPLİĞİ YAPTI04 Mart 2018
Kars’ta silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli yakalandı04 Mart 2018
Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı03 Mart 2018
Kars’ta Kavga: 2 Yaralı03 Mart 2018
Terör Propagandası Yapan Zanlı Yakalandı!03 Mart 2018
Kars’ta, bin 765 kişi sorgulandı03 Mart 2018
Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan Kars Vali Yardımcılığına atandı03 Mart 2018
Artvin'in 60 yıllık hayali gerçek oldu01 Mart 2018
Kars Belediyesinin borcu açıklandı01 Mart 2018
Kars'ta Yem Bitkileri Destekleri ödendi01 Mart 2018
Gölcüklü anneler Kars’daki evlatlarını unutmadı01 Mart 2018
Bakan Arslan: "Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok"28 Şubat 2018
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, darbeleri kınadı28 Şubat 2018
Ulaştırma Bakanlığı’ndan 5G için uluslararası işbirliği28 Şubat 2018
İyi Parti Kars İl Başkanlığı: Hocalı Soykırımı ve Türkiye26 Şubat 2018
Yolun Sonu filmi için Kars'ta oyuncu seçmeleri yapıldı26 Şubat 2018
Ardahan-Kars karayolunda 79 kaçak yakalandı26 Şubat 2018
Dr. Düzgün: “Kars’ta şap aşısı bitinceye kadar 28 gün karantina devam edecek”26 Şubat 2018
Gülben Ergen Kars'tan Türkiye'ye Selam Gönderdi26 Şubat 2018
Atıf Özbey'den konferans,26 Şubat 2018
Kars’ta Terör Operasyonu: 3 Gözaltı25 Şubat 2018
Yeni Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamesi yolda mı?24 Şubat 2018
Yolun Sonu filmi için yardımcı oyuncu seçmeleri yapılacak24 Şubat 2018
selim sarıkamış Hayvan Pazarı 35 Gün Süreyle Kapatıldı24 Şubat 2018
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bağlaması Kars'ta24 Şubat 2018
Bakan Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulundu23 Şubat 2018
Kocaeli'nde Karslılar ilk üçte!23 Şubat 2018
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Çalıştayı yapıldı23 Şubat 2018
Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgi verdi23 Şubat 2018
Çukur'da tepki çeken sahneye özür23 Şubat 2018
Karslı çiftçiler Bakan Fakıbaba ile buluştu22 Şubat 2018
KARS İÇİN KRİTİK GÜN SALI22 Şubat 2018
"Banker Bilo" filmi hikayesi Kars'ta gerçek oldu22 Şubat 2018
Eski Milletvekili Şafak Özanlı tutklandı,22 Şubat 2018
Çukur’a tepki BÜYÜYOR!22 Şubat 2018
Bakan Arslan, Belarus Ankara Büyükelçisi Savınykh'i kabul etti22 Şubat 2018
Yeni iş kurmak isteyenler bu habere dikkat?22 Şubat 2018
İYİ PARTİ: “İşlerinden edilen güvenlik görevlilerinin yanındayız”21 Şubat 2018
Denizli -Aydın Otoyolu Projesi'nin ihalesi 21 Haziran'da21 Şubat 2018
Kars’ta okul çevresinden uzaklaşmayanlara para cezası gelecek21 Şubat 2018
Kars, Bölge Birincisi oldu21 Şubat 2018
Kars’tan Türk Şeker’e destek21 Şubat 2018
Doğu Ekspresi Bilet fiyatları kaç lira? | Kars Doğu Ekspresi nereden kalkar, tarifeler saat kaçta?21 Şubat 2018
Kars Tipi Esaretinde!19 Şubat 2018
"Biz bu coğrafyada mozaiğiz, diyorsak bu bizim zenginliğimizdir"19 Şubat 2018
Başkan Kaçanta muhtarlara bilgisayar hediye etti17 Şubat 2018
Anadolu Ajansı'ndan Vali Rahmi Doğan'a Ziyaret16 Şubat 2018
Kağızman'da bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi,16 Şubat 2018
Kars'ta FETÖ operasyonu 4 gözaltı,16 Şubat 2018
Staj Gördüğü Hastane’de İntihar Etti16 Şubat 2018
Kars'ta uyuşturucu tam hız16 Şubat 2018
Kars’ta Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması yapıldı16 Şubat 2018
Kars’ta “Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Kızılay Anaokulu” açıldı13 Şubat 2018
Kars’ta Tarım Zirvesi Toplantısı13 Şubat 2018
Terör Destekçileri Kendilerini Sosyal Medyadan Ele Verdi13 Şubat 2018
Oğlunun Doğum Gününde Annesini Öldürdü13 Şubat 2018
Bakan Arslan, Doğu Ekspresi'nde İncelemelerde Bulundu13 Şubat 2018
Bakan Arslan Doğu Ekspresi’nde İncelemelerde Bulundu13 Şubat 2018
Kars’ta, Yasadışı Bahis-3 operasyonu yapıldı13 Şubat 2018
Fetö Davasında 2’si Ağırlaştırılmış Toplam 5 Müebbet13 Şubat 2018
Karslı Vatandaş Ermeni Askerler Tarafından Gözaltına Alındı13 Şubat 2018
Av Tüfeğiyle Eşini Öldürdü, Eşinin Babasını Yaraladı12 Şubat 2018
Kars’taki Vakıfbank vurgunun faili Trabzon’da yakalandı12 Şubat 2018
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın: “Hangi partiden olursa olsun kapımız her kese açıktır”12 Şubat 2018
Şehit pilota veda,11 Şubat 2018
Kars’ta, AK Parti Başkanlığı’nca Danışma Meclis Toplantısı yapıldı11 Şubat 2018
Bakan Arslan: "3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak"11 Şubat 2018
Kars - Kale 3 Asayiş Uygulaması yapıldı11 Şubat 2018
Bakan Arslan, 3. havalimanını havadan inceledi11 Şubat 2018
Kars OSB olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı09 Şubat 2018
Kars’ta fuhuş operasyonu: 43 gözaltı09 Şubat 2018
Kars esnafı Vali Doğan'ı ziyaret etti08 Şubat 2018
AK Parti’den Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyetine ziyaret08 Şubat 2018
Vali Doğan, Kars Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti07 Şubat 2018
Afrin şehidi Ahmet Aktepe son yolculuğuna uğurlandı07 Şubat 2018
Bakan Arslan Erzurum Valiliğini ziyaret etti07 Şubat 2018
Bakan Arslan’dan internete RTÜK denetimine ilişkin açıklama07 Şubat 2018
Kars Polisi, Z kütüphane kurdu.06 Şubat 2018
Partisinden istifası istenen Başkan Karaçanta, MHP Genel 06 Şubat 2018
İYİ Parti; Çocuk İstismarı Varsa Açıklansın06 Şubat 2018
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta Bağımsız olarak görevimin başındayım,06 Şubat 2018
MHP’nin istifasını istediği o liste06 Şubat 2018
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın istifası istendi!05 Şubat 2018
Kars’ta Afganlara Saldırı05 Şubat 2018
Bakan Özlü, 200 milyonluk yatırım müjdesiyle Kars’tan ayrıldı04 Şubat 2018
Bakanlar, Kars Valiliğini ziyaret etti04 Şubat 2018
Bakan Arslan: “Yarından itibaren Avrasya Tüneli geçişinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e inecek"01 Şubat 2018
Kars'ın nüfusu açıklandı01 Şubat 2018
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim Vali Doğan'ı ziyaret etti01 Şubat 2018
3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 20 gözaltı01 Şubat 2018
Memur Sen'den Zeytin Dalı Harekatına Destek Açıklaması01 Şubat 2018
Robotik Kodlamada başarılı Kerim Arda, Vali Doğan’ı ziyaret etti01 Şubat 2018
Vali Doğan, Akyaka’da muhtarlar ile bir araya geldi01 Şubat 2018
TSK: '712 terörist etkisiz hale getirildi'31 Ocak 2018
Kars’ta 2017 yılı Aralık ayında ihracat 167 bin dolar, ithalat 96 bin dolar olarak gerçekleşti31 Ocak 2018
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı sona erdi,31 Ocak 2018
Bakan Arslan: “Kapımıza gelenlere kapımızı açıyorsak saflığımızdan değil insanlığımızdan”30 Ocak 2018
Bakan Arslan Zeytin Dalı Harekatı'nın sebebini açıkladı30 Ocak 2018
Bakan Arslan: "Burnumuzun dibinde terör koridoru oluşturulmasına sessiz kalacak değiliz"30 Ocak 2018
Kars’ta Yangın Çıkan Ev Kısa Sürede Küle Döndü30 Ocak 2018
Eski İl Jandarma Komutanı Güngör’e 15 Yıl Hapis30 Ocak 2018
Kars’ta Uyuşturucu Operasyonu, 8 Gözaltı30 Ocak 2018
Kars’ta 20 günde 13 kişi tutuklandı30 Ocak 2018
Kars ASKF’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek29 Ocak 2018
Hayvan Dolandırıcılığını Önlemek İçin 9 Madde Hazırlandı29 Ocak 2018
42 Milyonluk Hayvan Hırsızlığından Çıkarılacak Dersler29 Ocak 2018
Türkiye Şampiyonu İlayda Eminoğlu29 Ocak 2018
Beyribey Destek İçin Sınır Hattında29 Ocak 2018
Şivan'dan Kars'ta Bir Film Daha Çekilecek,27 Ocak 2018
Kars Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor,27 Ocak 2018
Kars’ta FETÖ Operasyonları27 Ocak 2018
Sanatçı Burak Kut, Kar’s Otel’de27 Ocak 2018
Afrin'e Gitmek İçin Gönüllü Oldular27 Ocak 2018
Başbakan Yıldırım: Kars Kart Meselesi Ortadan Kalkıyor26 Ocak 2018
Kars'ta 5 Ayrı Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı26 Ocak 2018
2 Milyonluk Yatırıma Cazibe Teşviki26 Ocak 2018
Kars'ta 2017 Yılında 13 Bin Kişi İŞKUR'a Müracaat Etti26 Ocak 2018
Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılı 1. Olağan Toplantısı Yapıldı26 Ocak 2018
Kars’ta ölü kimliği ile büyük dolandırıcılık25 Ocak 2018
"80 Yılda Yapılamayanlar Birkaç Yılda Yapıldı"25 Ocak 2018
Kazım Karabekir Paşa Ölüm Yıldönümünde Anılacak25 Ocak 2018
Japonlar Yatırım İçin Kars'ta!25 Ocak 2018
Kars'ta 4 Kalpazan Cezaevine Gönderildi25 Ocak 2018
Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Gözaltına Alındı23 Ocak 2018
Kars Delegeleri Kılıçdaroğlu'nu Destekleyecek23 Ocak 2018
Kars'ta karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölü23 Ocak 2018
Gazeteci Tacettin Durmuş Kariyer Günlerine Katıldı23 Ocak 2018
Zeytin Dalı Harekatı Sivil Uçuşları Etkilemeyecek23 Ocak 2018
PAL Express'in Yüzde 15'lik Hissesi PTT AŞ'ye Devredildi23 Ocak 2018
Kars Polisinden Örnek Davranış23 Ocak 2018
Beyribey’e Kitap Hediye Edildi23 Ocak 2018
2018 Yılı Çiftçi Eğitimleri Başladı23 Ocak 2018
Doğu Ekspresi Yolcuları Karanfil ve Çorbayla Karşılandı22 Ocak 2018
AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı22 Ocak 2018
Son 15 yılda 4,5 milyon dekar alanı taşkınlardan korundu22 Ocak 2018
sosyal medyada Terör Örgütünün Propagandasını Yapan Bir Kişi Yakalandı22 Ocak 2018
Akli dengesi bozuk olan kadın Kars'ı birbirine kattı20 Ocak 2018
Bu kez Bakan Arslan fotoğrafçısını çekti20 Ocak 2018
Bakan Arslan Kars'a Geliyor18 Ocak 2018
Müftülük çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi18 Ocak 2018
Kars'ta Bıçaklı Hırsız Yakalandı18 Ocak 2018
Kars Adliye Kafeteryasını İş Yurtları İşletecek18 Ocak 2018
Gece En Düşük Hava Sıcaklığı Kars’ta Eksi 19 Derece Olarak Ölçüldü18 Ocak 2018
Bakan Arslan Gençlik Kolları Kongresine Katılacak18 Ocak 2018
Kars’ta Zabıta Ekmek Fırınlarını Denetledi18 Ocak 2018
Kars'ta Büyük Dolandırıcılık, 42 Milyon TL Değerinde 14 Bin Büyükbaş Hayvanın Dolandırıldı18 Ocak 2018
Kars'tan KYK Öğrencileri Tarih ve Medeniyet Kampı'nda16 Ocak 2018
Kars Bütünşehir Oluyor16 Ocak 2018
Kars’ta Sis Uçak Seferlerinde Gecikmelere Neden Oldu15 Ocak 2018
Türkiye'de 360 Bin Kişi İş Sahibi Oldu15 Ocak 2018
Kars'ta Satranç Turnuvası Yapıldı15 Ocak 2018
Başkan Karaçanta Bakan Arslan'ı Ziyaret Etti15 Ocak 2018
Ahmet Arslan’dan ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı15 Ocak 2018
Kars'a 3 Şampiyonluk Daha Getirdiler!13 Ocak 2018
KAI'nin Atkı Hediyesi Öğrencilere Dağıtıldı13 Ocak 2018
Kars’ta 15 Kamu Görevlisi, Görevlerine İade Edildi13 Ocak 2018
Kars’ta Yılın İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı11 Ocak 2018
Vali Doğan: Şehir Son Günlerde Çıldırdı11 Ocak 2018
Beyribey’in 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı11 Ocak 2018
Nesim Eyidoğan’ın 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı11 Ocak 2018
Bakan Arslan’ın 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı11 Ocak 2018
Ekipler Tipide Mahsur Kalan Çobanlar İçin Seferber Oldu10 Ocak 2018
Kars’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı10 Ocak 2018
KARSOD’dan Kars Esnafına Çağrı09 Ocak 2018
Buzağı Destekleme Ödenmeleri 12 Ocak’a Kadar Devam Edecek09 Ocak 2018
Kars'ta Bu da Oldu! Yardım Kömürleri Çalındı09 Ocak 2018
Bakanlar, Sarıkamış Şehitleri İçin Kars’a Geldi06 Ocak 2018
Bakan Arslan ve İngiliz mevkidaşı Grayling'ten terörle mücadele iş birliği05 Ocak 2018
Kars’ta, Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu04 Ocak 2018
Kars'ta Kaçak Cep Telefonu Yakalandı04 Ocak 2018
Karslı asker yılbaşında eşiyle telefonla görüştürüldü02 Ocak 2018
Bakanlar, Sarıkamış'a Geliyor!02 Ocak 2018
Kars'taki Cinayetlerin Faili Yakalandı02 Ocak 2018
Kuran Kursu Öğrencileri Vali Doğan’ı Ziyaret Etti02 Ocak 2018
Kars - Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı02 Ocak 2018
Kars’ta, Kar ve Tipiden 15 Köy Yolu Kapandı02 Ocak 2018
Meteoroloji'den 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı02 Ocak 2018
Bakan Arslan’dan Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2017
2018 asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı belli oldu | AGİ ne kadar olacak?30 Aralık 2017
Bakan Arslan 3. havalimanı için tarih verdi: İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak30 Aralık 2017
Vali Doğan Yılbaşı Tedbirlerini Açıkladı30 Aralık 2017
Kars’ta CHP, Mustafa Aras ile ‘Devam’ Dedi30 Aralık 2017
Kars'ta Kaçak İçki Operasyonu30 Aralık 2017
KAI'den İl Başkanına Ziyaret30 Aralık 2017
"Eskisi gibi temel atıp arkamızı dönmüyoruz"29 Aralık 2017
TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplandı29 Aralık 2017
Kars’ta Tutuklu Sanığa Kaçınılmaz Hata Beraatı!29 Aralık 2017
Aranan 26 Kişi Yakalandı29 Aralık 2017
MEMUR –SEN’den IHH Kars Şubesine Ziyaret29 Aralık 2017
Bakan Arslan: "Dünyanın en uzun açıklığa sahip Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 yılında açılacak"29 Aralık 2017
Vali Doğan, Organize Sanayi Bölgesi İle İlgili İki Müjde Verdi29 Aralık 2017
Kars’ta Polisten Kaçan Araç’tan Kaçak Sigara Çıktı29 Aralık 2017
Vali Doğan AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıld27 Aralık 2017
Kars Emniyetinden Kaçakçılara darbe üstüne darbe27 Aralık 2017
Kars’ta 660 Kilo Ağırlığındaki Trafoyu Çaldılar27 Aralık 2017
Kars Valisinden Muhtarlara “Sorunlara Sahiplenin” çağrısı27 Aralık 2017

TÜRKİYE GÜNDEMİ
KAĞIZMANFM


 
Facebook Beğen
Menü
Haber Editörü

           Ali Çelik

     0 538 37509 43

HUKUK DANIŞMANLARIMIZ :

Av:Seyfettin Kan

0 535 830 96 49
________________

Av: Kasım Yıldız          

0 532 287 84 08    
________________      

HESAP NO:İBAN:
IBAN: TR260001000343297626465001

____________ 

KAĞIZMAN'DA NOBETCİ ECZANELER

BU HAFTAKİ NÖBETCİ ECZANELER

PAZARTESİ-ŞİFA ECZANESİ

SALI--NUR ECZANESİ

CARŞAMBA-ALTUN ECZANESİ

PERŞEMBE--ARAS ECZANESİ


CUMA---KAĞIZMAN ECZANESİ

CUMARTESİ,YASİN ECZANESİ

PAZAR--TAMER ECZANESİ

BİZLERDE KAĞIZMANFM OLARAK HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ,

..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH