sanalbasin.com üyesidir

Iğdır’dan Haber Turu

31 Mart 2016
0 Haber Yorum

BESTİ AYDENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROJE EKİBİ AVUSTURYA’DAN DÖNDÜ
Duyuru
KARACA PETROL NARİN KALE CADDESİNDE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR,
&

BESTİ AYDENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROJE EKİBİ AVUSTURYA’DAN DÖNDÜ

‘Mesleki Eğitimde Engelleri Kaldırmak İçin Avrupa ile Elele projesi kapsamında Avusturya-Bregenz şehrine giden Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ekibi gezi ve incelemelerini tamamlayarak Iğdır’a döndü.

Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Suat Vural ile proje ekibinde yer alan öğretmenler ‘Mesleki Eğitimde Engelleri Kaldırmak İçin Avrupa ile Elele’ projesi kapsamında Avusturya-Bregenz şehrinde katıldıkları eğitimle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit’a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Okul Müdürü Suat Vural projeye ve geziye ilişkin şu bilgileri verdi: “Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Mesleki Eğitimde Engelleri Kaldırmak İçin Avrupa ile Elele’ projesi kapsamında ben ve dört öğretmenin katıldığı, Avusturya-Bregenz şehrinde zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin mesleki eğitim süreçlerini incelendik. Proje ile kaynaştırma eğitimi uygulayan kurumlarda, engellilerle ilgili işlemlerin yürütüldüğü iş eğitim merkezleri ve korumalı iş yerlerinin bağlı bulunduğu entegre bir sosyal kamu kurumu, engelli bireylerin doğrudan üretime katıldıkları iş atölyeleri, ürün satış ofisleri, engellilerin istihdama hazırlandıkları eğitim ve kaynaştırma çiftliği ve engelli çocuklar eğitim merkezi ziyaret edildi. Eresmus Projesinin ana hedefinin, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin kaynaştırma uygulamaları ile ilgili öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, öğretmenlerimiz Avusturya’da ki mesleki eğitim kurumlarında, zihinsel ve fiziksel öğrenme güçlüğü olan gençlere uygulanan kaynaştırma eğitimleri ve uygulama yöntemleri hakkında inceleme ve gözlem yapma fırsatı bulmuşlardır. Bunun yanında gençlerin mesleki eğitime ve iş gücüne kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, eğitim ortamları ve yapılan rehberlik ve destek uygulamaları incelenmiştir. Bu çerçevede edindiğimiz kazanımlarla okulumuz bünyesindeki öğretmenler ve idarecilerin kaynaştırma eğitimindeki yetkinliklerini artırarak, Kaynaştırma eğitiminin başarısı konusunda ilimizde örnek uygulamalar gerçekleştirerek bu konuda öncü bir rol üstlenmeyi amaçlamaktayız.”

Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da öğretmenlere neler öğrendiklerini ne gibi kazanımlar kazandıklarını sorarak hoş geldiniz diyerek, “Türkiye’miz ile Avusturya’yı karşılaştırdığınızda bazı farklar olduğunu gördünüz. Bizde Iğdır’da Avrupa standartlarında engeliler okulu yapacağız. İçinde hayvanat bahçesi olan Engellilerimizi her alanda eğitmeliyiz. Bu el becerileri konusunda ağırlıklı olabilir.” İfadelerini kullandı.

“SERHAT İLLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ” PROJESİ BAŞLIYOR


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır Üniversitesi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamın Desteklenmesi’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Belediye Başkanı Murat Yikit, Iğdır İl Mili Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Emniyet Müdürü Yüksel Babal, Iğdır İşkur İl Müdürü Halis Erdoğan ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gökçen Turan, Meclis Üyesi Erhan Yaycılı, Organize Sanayi müdürü Hakan Aras ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla “Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesinin tanıtımı amacıyla kahvaltı verildi.

“Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi ile ilgili bilgi veren Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz; lojistik projesi kapsamında öğrencilere yönelik her türlü mesleki ve teknik kurs açılabileceğini, ayrıca kursa katılacak öğrencilere belli bir miktar ücret ödeneceğini söyledi. Iğdır İl Mili Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da; “Bu projede Milli Eğitim Müdürlüğüne düşen görev neyse en iyi şekilde yapacağız yeter ki gençlerimiz en iyi şekilde yetişip istihdam edilsin” dedi


Projenin ayrıntılar şöyle Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan projenin eğitimleri 1 Nisan da kendi alanında uzman 12 akademisyenin vereceği eğitimle başlayacak. “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında hazırlanan proje dahilinde 100 öğrenciye 220 saat ulaştırma ve lojistik mesleki eğitim ile 240 saat genel beceri eğitimi verilecek. Projenin 1. ayında ders materyallerinin hazırlanması sonraki aylara ait faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Projenin genel hedefi ülkemizin gittikçe önem kazanan ve serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı) en önemli sektörü olan ulaşım ve lojistikte genç istihdamı destekleyerek genç işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel hedefleri; üniversitemizin ve diğer üniversitelerin lojistik programından mezun işsiz 30 genç, lojistik programında okuyan 30 genç, meslek lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini attırmaktır. Böylece serhat illerinde ulaşım ve lojistik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve genç istihdamına katkı sağlamak yanında paydaşların kapasiteleri de geliştirilmiş olacaktır. 100 genç için genel beceri eğitimi, İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, ulaştırma ve lojistik mesleki eğitimi ile gençlerin niteliklerinin arttırılması ve istihdamları planlanmaktadır. Hedef grubu oluşturan 100 genç ulaştırma ve lojistiğin üçüncü bileşeni olarak mevzuat bileşeninde - gümrük-gümrük işlemleri, kaçakçılıkla mücadele, gümrük mevzuatı, antrepo, taşıma ile ilgili gümrük işlemleri, hukuk -borçlar hukuku, ticaret hukuku, vergi, temel lojistik - lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, toplam kalite yönetimi müşteri-memnuniyeti (CRM), toplam kalite, taşıma modelleri-demir yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, kombine taşımacılık, tehlikeli madde taşımacılığı konularında kapasitelerini arttırmış olacaklardır. Projede öngörülen başlıca yayınları; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı ulaştırma ve lojistik modülü kitaplarında oluşmaktadır.Ulaştırma ve lojistik ülkemizin en hızlı gelişen, nitelikli eleman ihtiyacı olan ve gençlere istihdam fırsatları sağlayan bir sektördür. Bilindiği gibi; şuan aktif olarak çalışan ve serhat illerimiz için önem arz eden Dilucu Sınır KapIsı Nahcivan’a, Gürbulak Sınır Kapısı İran’a ve Türkgözü Sınır Kapısı ise Gürcistan’a açılıyor. Ulaştırma ve lojistik sektöründe yaklaşık 15000 kişi doğrudan istihdam edilmektedir. Sektörün desteklediği organize sanayi bölgeleri ve diğer ilgili sektörler de dikkate alındığında sektör bölgede 75000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Mevcut durumda istihdam edilenlerin mesleki yetersizleri ve istihdam edilecek nitelikli eleman sektörün rekabet şansını azaltmaktadır. Firmalar mezunların yetersizliklerinden söz ederken, mezun veren eğitim kurulmalarıyla işbirlikleri yoktur. Iğdır Üniversitesi bu sebeplerle bünyesinde Lojistik Programı açmıştır. Gençlerin ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdamı için lise düzeyinden başlayarak üniversiteye kadar hizmet edecek sürekli kendisini yenileyen işgücü arz ve işgücü talep cephelerinin işbirliğinde mevcut eğitimin kalitesinin arttırılması, ilave eğitimler ve seminerler düzenlenmesi ve okuldan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması gerekmektedir.Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitim modül ve programı geliştirilmesi: Bunun için MYK ile işbirliğinde bölge sektör paydaşlarının, MYO ve meslek liselerinin katılımlarıyla modül geliştirilecektir. İşgücü talep cephesinin istediği özellikler, MYK modülü ve MYO lojistik programında yer almayan konularda eğitimler uygulanarak gençlerin nitelikleri artırılmış olacaktır. Serhat illerinde lojistik mezunları izleme sistemlerinin oluşturulması; Bunun için bir ana makine, yazılım hizmeti alınması ve veri tabanın oluşturulması yanında istihdam fırsatı yakalayanların mezun oldukları okullara katkıları planlanmaktadır. Iğdır Üniversitesi’nde kurulacak lojistik mezunları izleme sistemi meslek lisesi mezunlarına ve TIR Karnesi almış şirketlere e-yönetişim fırsatı sağlayarak güncellemeyi hızlandırmış olacaktır. Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitiminde okuldan iş hayatına geçiş ve işgücü piyasasındaki gençlerin durumları ile ilgili Serhat illerine ait araştırma ve strateji raporu hazırlanması; Bunun için paydaşların katılımcılığında 3 günlük bir çalıştay yapılacaktır. Iğdır Üniversitesi, proje ortağı Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TIR Karnesi olan şirketler ve diğer üniversiteler ile kamu kurum kuruluşlarından yaklaşık 15 kişinin katılımı ile serhat illerinin lojistik sektöründe genç istihdamı konusunda Vizyon 2023 hazırlanacaktır.

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER

100 Öğrenciye 220 saat ulaştırma ve mesleki eğitim verilecek
100 Öğrenciye genel beceri eğitimi verilecek
100 Öğrenciye İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık hizmetleri eğitimi verilecek
Ulaştırma, lojistik ve genel beceri eğitim ders notları hazırlanacak ve öğrencilere
verilecektir.
Iğdır Üniversitesinde ulaştırma ve lojistik kariyer merkezi oluşturulacaktır.
Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) lojistik mezunları izleme sistemi
oluşturulacaktır.
Serhat illerinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren firma bilgileri web sitesinde
gösterilecektir.
Serhat illerine ait ulaştırma ve lojistik araştırma vizyon 2023 raporu hazırlanacaktır.
100 genç için bireysel istihdam eylem planı geliştirilecektir.
Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitim hakkında farkındalık semineri düzenlenecektir.

IĞDIR  - SERDAR ÜNSAL

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber