Ana Sayfa > AKYAKA

DESTANINI YAZDI MUSTAFA TURAN
10 Kasım 2011
DESTANINI YAZDI MUSTAFA TURAN
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ,GÜNCEL VE TARAFSIZ HABERLERLE HİZMETİNZDEYİZ,ALİ ÇELİK

DESTANINI YAZDI MUSTAFA TURAN

 

Vahdettin Yılmaz

Öğretmen - Şair

 

Bu gün her nerede olursanız olun,sevdiklerinize bir ‘alo’ deme, halını hatırını sorma ve sesini duyma şansınız vardır. Elbet ki hasret duygusu çoğu zaman ahizenin ucunda ki ‘alo’ sesiyle son bulmasa da, bu imkanı hiç kullanamayan babalarımızı,dedelerimizi düşününce ne kadar şanslı olduğumuzu da bilmeliyiz. Bilmek güzel ama bu insanların gurbette geçen günlerinin biriktirdiği memleket hasretinin hüznünü yüreğimizde hissetmemek mümkün değil. İnsan olmanın çok önemli bir özelliği de geçmişe bakabilmekte.

 

Neydi o geçmiş?

Yorganlarını sırtına vurup gurbet yollarına düşen insanları ayakta tutan güç nerelerinde gizliydi? Camuşlu Köyü’nden gurbete bilet alıp da, şairin “Bu ne biçim ağustos sırtımda yorgan üşür?” diyerek ifade etmeye çalıştığı yoksulluk üşümesini alt edebilmek için eminim ki türkülerin yanında bir şiiri de dillerinden düşürmüyorlardı. Cumhuriyetin çınar insanlarından, öğretmen, şair ve bir folklor uzmanı Mustafa Turan yazmıştı bu şiiri. Bu gün köyümüzde yetişen yeni kuşakla bu şiirin anlattığı Camuşlu'daki eski kuşağın kültürel olarak birbirlerine bağlanması, bu şiirin yoruma açılmasındaki en önemli sebeptir.

 

Halk şiirinin ‘ilham’ geleneğinde bir kural vardır. Şair ilk dörtlüğü veya ilk iki mısrayı yaşadığı bir duygusal an sonucu ele geçirir. Buradan elde ettiği kafiye ve ayaklardan bir çağrışım oluşturarak şiirin tamamına varır. Galiba halk şiirinde ilham denilen olay da bu iki mısra veya dizeyle başlayan duygu tetiklemesi olayıdır. Serbest tarz şiirde de bir öncü dize şiiri tetikler ama serbest tarz şiir daha çok şairin uzun süre aklında tasarlamasıyla oluşur.Yani halk şiiri tarzında yazan şairler, yazacakları şiiri kafalarında günlerce tasarlamazlar. İlk dörtlüğün ayak ve kafiyesini ele geçirince şiiri tamamlarlar. Bu yüzden ben yıllarca tasarlama işinin sadece serbest şiire ait olduğuna inanmıştım.

 

Ama bir gün Mustafa Turan’ın “ Camışlı Köyü’ne’’ adlı şiirini okuyunca çok şaşırdım. Şiir, halk şiiri geleneğinin getirdiği disiplinden hiç taviz vermezken, aynı zamanda serbest tarz şiir disiplininin dayandığı, tasarlama yoluyla yaratma eylemini de çok açık bir şekilde gerçekleştiriyordu. Böylece hem halk şiiri geleneğiyle yazılmış, hem de serbest şiire ait bir tekniğe baş vurmaktan çekinilmemişti.

 

Şiir yaratım teknikleri açısından bana ilginç gelen bu şiir, gurbetçi her Camuşlu köylüsünün  de gönül vatanıydı. Bu şiirin nasıl oluştuğu konusunda değerli zamanını alarak bir telefon konuşması yaptım Mustafa Turan’la.Köy enstitüsünü bitirirken bir köy incelemesi yapın, denilmiş.Bu inceleme için kendi köyünü seçmiş Mustafa Turan.Bugün Camuşlu Köyü’nün tarihine ışık tutabilecek, her araştırmaya kaynaklık oluşturabilecek bir inceleme oluşturmuş böylece. İşte bu inceleme sürecinde “ Camışlı Köyü’ne” adlı şiir de yazılıp, tamamlanmış..

 

Şiiri açalım:

 

Köyün en yaşlısı Yusuf Dede’ye,

Sordum: şereflimidir mazin Camışlı.

Hükmedermişsin yirmi dört köye,

Geçermiş her yanda sözün Camışlı.

 

Yusuf Dede’yle başlamak istiyorum.Yusuf Dede bugün Pınargöze Mahallesi’nde oturan İrfani Yıldırım’ın babasıdır.Mustafa Turan,ona köyün mazisini sorarken Yusuf Dede yüz yirmi yaşındaymış.Cumhuriyet kurulmadan önce,yani Osmanlı’nın son dönemlerinde Camuşlu Köyü idari merkez yapılmış ve çevresinde bulunan yirmi dört köye oradan hizmet verilmiştir.Görüldüğü gibi şiirin her mısrası bir vakanüvisin titizliğinden geçmiş gibidir.Ama edebi anlamını çoğaltan bir geçiştir bu.

 

Beylikle geçirdin eski çağını,

Yıl be yıl artırdın bahçe bağını.

Çoğaltayım derken bülbül zağını,

Cennete çevirdin yazın Camışlı.

 

Camuşlu’da sığırcık kuşlarına,karazağ denir.Camuşlu Köyü ağaçlandıkça, onun bağlarındaki bülbüller ve meyvelerini yemeye gelen karazağlar da çoğalmıştır.Oğuzlar’ın,Akkoyun’lu beylerine otağlık,yurtluk etmiştir Camuşlu yıllar yılı.

 

Küçük göller sarmış bütün her yanın,

Sevinçle geçiyor günün devranın.

Pekte çok oluyor düğün seyranın,

Ne mesuttur gelin kızın Camışlı.

 

Camuşlu’da, köyün içindeki Kaz Gölü’yle başlayıp, adeta bir plaja dönüşen Zoğ Göl’e, Ağdaş Gölü’ne varana onlarca göl adı sayabilirim bir çırpıda.Şairin her dizeyi gerçeğin bizzat kendisinden devşirerek anlatması burada da sürüyor.

 

Yerli sanatları elde tutarsın,

Başta çömlekçilik öne atarsın.

Komşu köylerine meyve satarsın,

Böylelikle artar hazın Camışlı.

 

Camuşlu da gav denilen bir toprak vardır.Yeter ki elinden iş gelen olsun.Yoğur,çevir ne istersen onu yap bu toprakla.Başta tandır yapımı olmak üzere her türlü çömlekçilik yapılırmış geçmişte.Hatta Camuşlu Köyü’nün toprakla, kille, gav’la bu kadar uğraşmasının sonucu çoğu komşu köylümüz Camuşlululara takılmak için,gav yiyenler,dermiş.Kim bilir belki hâlâ diyenler de vardır!..

 

Aşıklığı aldın Rüşan’la ele,

Şamil de söylenip çalmadı dile.

Şehzade tezene vurmadı tele,

Cemal’le başladı sazın Camışlı.

 

Rüşen, izini adını, sanını Mustafa Turan’dan başka kimsenin bilmediği, Camuşlu’daki şiir geleneğinin Cemal Hoca’dan önceki cılız sesidir.Aşağı köy’de oturan Casim Yıldırım’ın babası Zeynel Yıldırım’ın dayısıdır.Yani köyde bilinen adıyla Papo Hala’nın kardeşidir,Rüşen. Köydeki Dokumacı soyadlı ailelerin akrabasıymış. İki gözü kör ve hiç evlenmemiştir Rüşen. Saz çalar, doğaçlamadan şiirler söylermiş.Yine Mustafa Turan’ın o engin hafızasında kalmış kimi dörtlüklerini yazarak Rüşen’in nasıl şiir yazdığı konusunda biraz aydınlatmaya çalışayım sizi.

Rüşen,Akif Turan’a ait bir değirmenin ağır çalışmasını şu dörtlükle hicv etmiştir.

 

Kara karga gibi seker

Saatte bir dane döker

Müşterinin belin büker

Kerim Bey’in değirmeni

 

Bu değirmenin eski sahibinin adı Kerim Bey diye birisiymiş. Akif Turan almış olsa da değirmenin eski sahibiyle anılan adı değişmemiş.

Ruşen’in hiç evlenmediğini yazmıştım.Belli bir yaşa gelip de, kör de olsa hiç evlenmeyen bir insana takılmadan durulur mu? Bu evlenmemesine ilişkin takılmalardan birine verdiği cevaptan olsa gerek şu dörtlüğü söylediğini yine Mustafa Turan’ı kaynak göstererek yazmak istiyorum.

 

Sazımın telleri pekmez,

Çalarım çalarım ötmez.

Ergen kıza param yetmez,

Dullar da beni beğenmez.

 

Mustafa Turan’ın şiirinde adı geçen Şamil ise Pınargöze mahallesinde yaşamış Şakir Deniz’in babasıdır. 1918 yılı Ermeni baskınlarında şehit düştüğü bilinmektedir. Şiirleri yazıya geçirilmediği için zamanla unutulmuştur. Bu gün akıllarda birkaç tane şiiri vardır.Sait Küçük, Mücahit Önal ve Günür Karaağaç’ın hazırlayıp yayınladıkları “Kağızman’a Ismarladım Nar gele’’ adlı kitapta Şamil’den iki şiir bulunmaktadır.” Gelenim Yoktur’’ ve “ Yaralı Mıdır ?”  adlı bu iki şiir baştan başa hasret temasıyla işlenmiştir. Yine Şamil’de Camuşlu Köyü’ndeki şiir geleneğinin Cemal Hoca öncesi başlatıcılarından birisidir.

 

Mustafa Turan’ın şiirinde adı geçen Şehzade, şu an Camuşlu Köyü’nde oturan Ahmet Önalan ile Mehmet Önalan’ın babaları, aşık Selahattin Önalan’ın dedesidir.Cemal Hoca’yla aynı dönem’de yaşamıştır.Yaşça Cemal Hoca’dan küçük olmasına rağmen ondan önce ölmüştür.Yine Sait Küçük, Mücahit Önal ve Günür Karaağaç’ın hazırlayıp yayınladıkları yukarıda adından söz ettiğim “Kağızman’a Ismarladım Nar Gele” adlı kitapta; Şehzade’nin Cemal Hoca’dan etkilendiği belirtilse de ben bu görüşe katılmıyorum.Kitapta yer verilen iki şiirde bile Şehzade’nin kendine özgün bir şiir yapısının olduğu görülür.İçten bir ah, kavuşamamanın, yapamamanın yanık duyguları ve hasret gibi temalar Şehzade şiirinin belli başlı içeriğidir.Hele Atatürk’e yazdığı şiir ise onun kendine olan güveninin sanatsal ifadesidir. Ama saz çalmak ve aşıklık geleneğinin değil.Çünkü bu gelenek Cemal Hoca’yla kökleşmiştir. Ama Şehzade sadece şiir yazma geleneğinin sürdürücüsüdür.İşte bundan olması gerek ki Mustafa Turan’da şiirinde: “Cemal’le başladı sazın Camışlı”  demiştir.

 

Kaydı toprakların açıldı yaran,

Köy yeri değişti olmadı veran.

Destanını yazdı Mustafa Turan,

Okunsun her yanda yazın Camışlı.

 

Camuşlu Köyü 1957 yılında o an bulunduğu konum itibarıyla heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve köyün büyük bir kısmı Pınargöze mahallesine taşınmıştır. Ama köyün eski çekirdek yerleşimini oluşturan alan da her şeye rağmen terk edilmemiş, yeni evler yapılarak eski köy yeri de şenlendirilmiştir. “ Köy yeri değişti olmadı veran” mısrasıyla kastedilen bu olsa gerek.

 

Bugün eski köy yerinde, Pınargöze’de,Hastaş’ta ve Salıtın Önünde olmak üzere dört mahalle üzerine dağılmış bir köydür Camuşlu.Her evin önünde açılan derin bahçeleriyle uzaktan izlendiğinde kocaman bir şehri andıran görüntüsüyle Mustafa Turan’ın destanına daha laik bir köy olmuştur Camuşlu. Anadolu köylerinin, ektiğini biçemeyen, biçtiğini satamayan, sattığını yetiremeyen dertlerinden o da muzdariptir. Ama okulunun adını bir şairden alan,yine Mustafa Turan’ın büyük çabalarıyla gün ışığına çıkarılan Yazılıkaya ve Kurban Ağa Mağarası gibi ilkçağ kalıntısı eserleriyle Türkiye’nin gelecek Kültürel projelerinde de yer alacak şanslı bir köyüdür aynı zamanda.

 

Benim hayalimde gezen ise ya Erzurum Atatürk Üniversitesi ya da Kars Kafkas Üniversitesi’nin bir gün ”Cemal Hoca Şiir Kürsüsü” adıyla bir bölüm açacağı beklentisidir. Bunca şairi yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam eden bu şiir gözesine yakışan da bu olmaz mı?

 

Bu şiiri çözmemde bana yardımda bulunmayı esirgemeyen saygı değer büyüğüm, cumhuriyet çınarı Mustafa Turan’ı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.

 

Gönderen: Vahdettin YILMAZ

 

 .Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer AKYAKA Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP Akyaka İlçe Başkanlığında görev değişimi09 Şubat 2019
Akyaka Ovasının Sulama sözleşmesi imzalandı03 Ocak 2019
Akyaka’da 7 milyon TL’lik yatırım tamamlandı24 Aralık 2018
Akyaka’da hırsızlar önce anahtarı sonra hayvanları çaldı14 Kasım 2018
Akyaka’daki asma köprü tadilata alındı22 Ekim 2018
Akyaka'da bıçaklı kavga: 1 ölü30 Eylül 2018
Akyaka'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı,01 Ağustos 2018
Akyaka'da traktör römorkundan atladı canından oldu12 Temmuz 2018
Akyaka'da kaçak göçmen çalıştırana ceza!22 Haziran 2018
Akyaka’da kavga: 10 yaralı09 Mayıs 2018
Elektrikle balık avlayan 4 kişi yakalandı02 Mayıs 2018
Akyaka Belediye Başkanı vefat etti12 Nisan 2018
Akyaka Belediye Başkanı vefat etti12 Nisan 2018
AK Parti Akyaka Danışma Toplantısı Yapıldı23 Ocak 2018
Vali Doğan Duyarsız Kalmadı15 Aralık 2017
Akyaka'Da Ekmek Pişireyim Derken Evini Yaktı15 Kasım 2017
Kars’ta fırtına çatıları uçurdu11 Eylül 2017
Akyaka’da 11 Bin 685 Adet Kök Kenevir Ele Geçirildi11 Ağustos 2017
Akyaka Yolu Asfaltlanıyor23 Temmuz 2017
Kars'ta Hayvan Hırsızlığı19 Nisan 2017
Kaymakam Kaya Görevden Ayrıldı27 Mart 2017
Akyaka Kaymakamından Veda Mesajı04 Ocak 2017
Kars Valisi Türkiye-Ermenistan sınır hattında incelemede bulundu16 Kasım 2016
Vali Doğan Akyaka’da muhtarlarla buluştu16 Kasım 2016
Türkiye-Ermenistan sınır hattında incelemelerde bulundu14 Kasım 2016
Akyaka’da kurtuluş coşkusu03 Kasım 2016
Akyaka kaymakamı tutuklandı,05 Ağustos 2016
Görevden Uzaklaştırılan Kaymakam Gözaltına Alındı!01 Ağustos 2016
Akyaka Okuyor’ projesi kütüphaneye ilgili artırdı18 Mayıs 2016
Kars-Akyaka arası DMU SET seferleri başlıyor!17 Mayıs 2016
Akyaka’ya Z-Kütüphane11 Mayıs 2016
Akyaka Okudu, Ödüller Sahiplerini Buldu!05 Mayıs 2016
Akyaka Ziraat Odası’nda süt kampanyası23 Mart 2016
“HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ” DEĞERLENDİRME TOPLANTISI21 Mart 2016
Bu Mezarlıktaki Taşlar Konuşuyor!12 Şubat 2016
Akyaka’da Merkez İstasyon Camii açılışı yapıldı12 Ocak 2016
AKYAKA, BU YILDA OKUYACAK24 Aralık 2015
Akyaka’da 4 dakikada hayat kurtulacak!12 Aralık 2015
Köylerin çatıları yerle bir oldu17 Kasım 2015
Mehteran Takımı Coşturdu06 Kasım 2015
Akyaka’da Kurtuluş Coşkusu05 Kasım 2015
Akyaka’da teröre tepki yürüyüşü11 Eylül 2015
Başkan Toptaş: Akyaka’da Altyapı Sorunu Çözülüyor30 Ağustos 2015
Akyaka köyleri güzelleşiyor!29 Temmuz 2015
Birlikte oruç, birlikte iftar04 Temmuz 2015
Yaz Kur’an Kurslarına Kaymakam Ziyareti04 Temmuz 2015
Akyaka’da ana sınıflarında ağız ve diş sağlığı03 Haziran 2015
AKYAKA’DA TÜBİTAK BİLİM FUARI29 Mayıs 2015
70. Yıl TÜBİTAK Bilim Fuarı23 Mayıs 2015
Şoförler Eğitimle Bilinçleniyor16 Mayıs 2015
Akyaka’da annelere özel gün14 Mayıs 2015
Akyaka’da eğitim faaliyetleri20 Nisan 2015
Akyaka Kitap Okuyor20 Nisan 2015
Akyaka Milli Eğitim’den RAM’a ziyaret10 Nisan 2015
Vatan Partisi Akyaka ilçe binasını törenle açtı25 Mart 2015
AKYAKA’DA EĞİTİM MASAYA YATIRILDI16 Şubat 2015
Akyaka’nın iyi çocuklar ödüllendirildi22 Ocak 2015
AK Parti Akyaka ilçe teşkilatında kongre heyecanı10 Kasım 2014
Akyaka Emniyeti, Projeleriyle Sempati Topluyor27 Ekim 2014
Vekillerden Akyaka Kaymakamına “Hayırlı olsun” ziyareti29 Eylül 2014
Akyaka’da öğretmenlere motivasyon gezisi16 Eylül 2014
Kaymakam Uğurlu, veda etti!09 Eylül 2014
Karslı anne iki çocuğuyla yan yana toprağa verildi21 Ağustos 2014
Hint kenevirleri ele geçirildi14 Ağustos 2014
Akyaka’da esnaflar bilgilendirildi10 Ağustos 2014
Akyaka’da çöp sorunu09 Haziran 2014
Akyaka’da tarihi bina çürümeye terk edildi09 Haziran 2014
Minareyi yıldırım vurdu08 Haziran 2014
Liselilerin şiir aşkı07 Haziran 2014
Eğitime desteğe teşekkür edildi03 Haziran 2014
İnek sürüsüne yıldırım düştü22 Mayıs 2014
Akyaka haberleri16 Mayıs 2014
Engellilerin askerlik sevinci12 Mayıs 2014
Emeği Ödenmez Annelerimizin10 Mayıs 2014
Akyaka güzelleşiyor!09 Mayıs 2014
Akyaka’dan haberler07 Mayıs 2014
Öğrencilerin tablet sevinci29 Mart 2014
Kurumlar kardeş oldu, çocuklar mutlu oldu29 Mart 2014
Bakan Yıldız, müjdeyi Ermenistan sınırından verdi22 Mart 2014
Akyaka’nın yaylalarına elektrik sözü22 Mart 2014
Başarılı öğrencilere ödül18 Ocak 2014
Akyaka’da kıyafet yardımı14 Ocak 2014
Akyaka’da kar manzaraları Kars’ta dev buz sarkıtları08 Ocak 2014
Ermenistan’la Sınır Görüşmesi yapıldı03 Ocak 2014
Akyaka’da Hayvan Dezenfeksiyon Ünitesi kuruldu20 Aralık 2013
HAYVAN DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ11 Aralık 2013
Akyaka Tanıtım Filmi yayında05 Aralık 2013
Akyaka Karahan Köyü hakkında01 Kasım 2013
Kars’ta su değirmeni büyük rağbet görüyor31 Ekim 2013
Kars’ta bayramlaşma sınır ilçesi Akyaka’da başladı16 Ekim 2013
Pancar Kampanyası Akyaka kantarında başladı11 Ekim 2013
Şans 56 kişiye güldü05 Ekim 2013
Taşımalı şoförlere seminer verildi23 Eylül 2013
Akyaka’nın yeni öğretmenleri ilk dersi Bakan Avcı’dan aldı13 Eylül 2013
MHP Akyaka ilçe binası açıldı02 Eylül 2013
Akyaka’da sergi heyecanı31 Mayıs 2013
Akyaka’da Kutlu Doğum coşkusu 24 Nisan 2013
Tren rayına taştan barikat kurdular, 60 yolcu ölümden döndü12 Nisan 2013
Akyaka cemaati cami sorunuyla karşı karşıya!27 Mart 2013
Kılıç: Çözüme herkes destek vermeli!26 Mart 2013
AK Parti’nin Akyaka ziyareti26 Mart 2013
Akyaka’da Şeker Pancarı konuşuldu19 Mart 2013
Kars Akyaka yolu tipi ve sise teslim30 Ocak 2013
Akyaka’da karne heyecanı25 Ocak 2013
Akyaka’dan İŞKUR’a Teşekkür21 Ocak 2013
Akyaka Kaymakamının köy ziyaretleri06 Aralık 2012
Akyaka’da gebe düve dağıtımı18 Ekim 2012
Akyakalılar Adliyelerini geri istiyor18 Haziran 2012
Yılsonu sergileri büyük ilgi görüyor29 Mayıs 2012
Akyaka’da ilköğretim öğrencileri yılsonu etkinliği düzenledi24 Mayıs 2012
Akyaka Çöpyaka Çiçekyaka22 Mayıs 2012
Dünya Göçmen Kuşlar Günü Kuyucuk’ta kutlandı20 Mayıs 2012
Akyaka Müftülüğü Ani’de17 Mayıs 2012
Akyaka oldu ''Çöpyaka''!08 Nisan 2012
Akyaka'da Çürük Binalar Yıkılıyor01 Nisan 2012
Akyaka fethe doymadı12 Mart 2012
Kars eğitim alanında hizmete muhtaç bir şehir ,12 Mart 2012
Akyaka’da oyuncak dağıtımı yapıldı23 Şubat 2012
AKYAKA’DA 23 ÖĞRETMEN GÖREV BAŞINDA 20 Şubat 2012
Camide korkutan yangın,06 Ocak 2012
ŞİİR YAZMAYA BAŞLAYAN BİR KAĞIZMANLI06 Ocak 2012
Türkiye Şehitleriyle Yürüyor05 Ocak 2012
Kağızman Bebekleri Yeni Kostümüyle,05 Ocak 2012
Kağızman’daki Çeyiz Kesinti Geleneği Bilimsel Bir Araştırma Konusu Oluyor!04 Ocak 2012
Sarıkamış Şehitlerini anma hazırlıkları başladı 28 Aralık 2011
Kars'ta Eski Hekimevi yıldızlı otel oluyor27 Aralık 2011
Erdal Erzincan bugün Kars'ta 23 Aralık 2011
KARS'TA DOKUMACILIK KURSU21 Aralık 2011
I. Dünya Savaşı'nda En Büyük Kara Harekâtı Sarıkamış'ta Yapıldı21 Aralık 2011
Kars’ta yemek kültürü18 Aralık 2011
Uğur Arslan'ın Kağızmanda çektiği klip,(video)20 Kasım 2011
Kışlık Ürünler Satışa Sunulmaya Başladı15 Kasım 2011
Kars'ta “Bir Kadın Tanıdım” adlı diziye tepki yağıyor.15 Kasım 2011
Akyaka Belediye Başkanı Hayrullah Bulut hayatını kaybetti12 Kasım 2011
Kağızman'da bayramlaşma (video)07 Kasım 2011
Kağızman'da Bayram 07 Kasım 2011
Ahmet ARSLAN ve Prof. Dr. Yunus KILIÇ’ın Kurban Bayramı mesajları,05 Kasım 2011
Erdoğan Yıldırım'ın Bayram Mesajı05 Kasım 2011
Kağızman Belediyesinden yardım kampanyası,31 Ekim 2011
Kars'ın Kurtuluş Töreni31 Ekim 2011
KARS'TA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI29 Ekim 2011
Berfo Nine için Türkü bestelendi 24 Ekim 2011
Kağızman'da Kapari Hasatı23 Ekim 2011
Uluslararası Sempozyumda Kağızman Konuşuldu23 Ekim 2011
Kars'ta Erişte Günleri18 Ekim 2011
Kağızman'da Uzun elma festivali yapıldı,15 Ekim 2011
Sarıkamış'ta Hanımlara Turşu Yapma Eğitimi12 Ekim 2011
LAÇIN SANA NE SÖYLESİN?11 Ekim 2011
KAĞIZMAN BALINA NAZAR MI DEĞDİ?11 Ekim 2011
1. Kağızman Uzun Elma Şenliği10 Ekim 2011
KAĞIZMAN'DA YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI TOPLANTISI YAPILDI,04 Ekim 2011
KAĞIZMAN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN02 Ekim 2011
KAĞIZMAN ŞAH ELMASI EYLÜL’DE ÇİÇEK AÇTI25 Eylül 2011
Kars maralının yıldızı yükseliyor 23 Eylül 2011
Kağızman’da En Güzel Cami Bahçesi 23 Eylül 2011
Kars’ta kazlar görücüye çıktı22 Eylül 2011
KAĞIZMAN KAYA TUZU GUATR İÇİN ŞİFA22 Eylül 2011
ERCİŞ DOMATESİ KAĞIZMAN’DA SEVİLDİ22 Eylül 2011
İNEĞİ VAR AHIRI YOK21 Eylül 2011
Kars’ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı 21 Eylül 2011
Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası ödül töreninde kavga çıktı.18 Eylül 2011
Farkına var ayrılık nasıl bir şey13 Eylül 2011
Kağızman’ın bereketli pazarı 13 Eylül 2011
Ermeniler Kars'ta Ayin Yaptı13 Eylül 2011
Kağızman'da gelenek, ve göreneklerimiz,11 Eylül 2011
Nesibe ile Çağrı'nın Düğünü10 Eylül 2011
Oluklu Göleti kuruyor 10 Eylül 2011
Yasin ve Nurgül çiftinin muhteşem duğunu,05 Eylül 2011
Kağızman'da Susam Taşı Bulundu04 Eylül 2011
Nuroş'un Mezarı Şiirle Süslü04 Eylül 2011
AV SEZONU AÇILIYOR,31 Ağustos 2011
Kağızman'da bayramlaşma (video)30 Ağustos 2011
Tekcan'dan Bayram Mesajı28 Ağustos 2011
Behcet GÖNÜL güven tazeledi28 Ağustos 2011
Kaymakamımızın Ramazan Bayramı Mesajı27 Ağustos 2011
Kadir Gecesi mesajı25 Ağustos 2011
Kaymakam Şuayip Gürsoy İftar Çadırında,23 Ağustos 2011
Erdoğan: Bu devran böyle gitmeyecek22 Ağustos 2011
Kars'ta Balıkta Ramazan Bereketi Yaşanıyor22 Ağustos 2011
HALİFE NUMAN’IN GİRESUN’LU TORUNU KAĞIZMAN’DA20 Temmuz 2011
Kars Turizmine Bir Yenisi Daha Eklendi20 Temmuz 2011
Kars'ta Aşıklık Geleneği Ramazanda Canlanacak 18 Temmuz 2011
Kağızmanlı Emirhan Yıldırım 240 Gündür Kayıp18 Temmuz 2011
Aras Nehri'nde Yayın Balığı Bereketi 18 Temmuz 2011
Ezan Çiçeği Kağızman’ı Sevdi18 Temmuz 2011
Kars Kalesi Yıkılıyor15 Temmuz 2011
kandil mesajı14 Temmuz 2011
BELKİ BİR GÜN14 Temmuz 2011
Kars'ta Kadın Arıcılar 13 Temmuz 2011
KAĞIZMANLI ARICILAR TEDİRGİN11 Temmuz 2011
Sarıkamış Şehitleri'ne Yürüdüler11 Temmuz 2011
Kağızmanlı Ozanlar Yazılıkaya’da Buluştu 11 Temmuz 2011
KAĞIZMAN'DA KOMŞU MEZAR YAPIMI06 Temmuz 2011
KAĞIZMAN ÇİLEĞİ BAŞKA BİR LEZZET06 Temmuz 2011
Sarıkamış Milli Park’ta Rehabilite Çalışmaları 06 Temmuz 2011
TEZGAHLARDA CAMEKANLAR YOK ARTIK05 Temmuz 2011
ÇEŞME TAŞI İŞÇİLİĞİ ÖLDÜ MÜ?05 Temmuz 2011
Değerli okurlarım, Can Dostlarım ;05 Temmuz 2011
KAĞIZMAN'DA NALBANTLIK CAN ÇEKİŞİYOR05 Temmuz 2011
Kars'ta Tütün Kontrol Ekipleri Toplantısı05 Temmuz 2011
Kars'ta Amerikan Rüzgarı Esecek05 Temmuz 2011
koçköyü’nde Renkli Festival05 Temmuz 2011
Vali Kara: Biz aslında “Kars” ailesiyiz 01 Temmuz 2011
Tam kapasiteli hizmet 01 Temmuz 2011
6. ULUSLAR ARASI KARS AŞIKLAR BAYRAMI SONA ERDİ30 Haziran 2011
KARA YAĞMURUMA ÜMİTLİ BİR GÜNEŞ30 Haziran 2011
BTK Demiryolu Projesi’nin Önemi 30 Haziran 2011
Kaymakam Gürsoy'dan Bal Desteği30 Haziran 2011
Dünya'ya Açılacak Markalar Kars'tan Çıkacak30 Haziran 2011
Kağızman’da Köylüler Yaylaya Çıkmaya Başladı 30 Haziran 2011
Iğdır ve Kağızman'da Kiraz Hasadı Başladı29 Haziran 2011
Kağızman'da Sıcak Havalar Bunaltıyor29 Haziran 2011
Sarıkamış’ta Bulunan Büyük Çayır Mantarı İlgi Odağı Oldu29 Haziran 2011
OZAN TEKİN TİKTAŞ KAĞIZMAN’I ZİYARET ETTİ27 Haziran 2011
Kars'ta Aşıkların Bayramı Üçüncü Gününde27 Haziran 2011
Kars'ta Hukuk Mahkemeleri Kanunu Toplantısı27 Haziran 2011
Kars'ta Aşıklardan Sokak Konserleri 24 Haziran 2011
Murat Çobanoğlu Mezarı Başında Anıldı24 Haziran 2011
Kars Aşıklar Bayramı Bugün Başlıyor24 Haziran 2011
Cavit Tebrizli Kars’ta Konser Verecek 22 Haziran 2011
Kars'ta Kene Paniği22 Haziran 2011
Ardahan'ı Aşıklar Şenletti22 Haziran 2011
Kars'ın Tarihi Muradiye Hamamı Yıkılıyor22 Haziran 2011
Kars Milletvekili Kılıç Sergi Açtı22 Haziran 2011
Aşık Karataş’tan tepki 22 Haziran 2011
AYDIN OLMA SORUMLULUĞUNU DUYUMSATAN 22 Haziran 2011
Kars'ta Çicek Açtı22 Haziran 2011
6. Kars Aşıklar Uluslararası Bayramı Başlıyor 22 Haziran 2011
Kars’ta Şah Kaldırma Geleneği 22 Haziran 2011
Koyunyurdu Köyünü Domuz Sürüsü Bastı21 Haziran 2011
95 Gün Sonra Kars’a Döndüler21 Haziran 2011
Aşıklar Tanrıkulu\'nun juri başkanlığına tepkili21 Haziran 2011
Sarıkamış Kızılay Derneği Babaları unutmadı20 Haziran 2011
Kanadalı Doukhoborlar köklerini arıyorlar20 Haziran 2011
İNGİLİZ YAZAR PAT YALE KAĞIZMAN’DA20 Haziran 2011
Kars'ta Ani Gravürleri Sergisi20 Haziran 2011
HALICILIK KURSUNA YOĞUN İLGİ15 Haziran 2011
KIRMIZI ETİN OLMAYIŞI CİVCİV SATIŞINI ARTTIRDI,15 Haziran 2011
Kars’ta ki İnsanlık Anıtı Kaldırıldı15 Haziran 2011
TIRPANLAR DA YENİLDİ14 Haziran 2011
ÖYLE ÇOK DİNLEDİK Kİ12 Haziran 2011
Kars'ta “Faydalı İnsan Projesi” Ödül Töreni10 Haziran 2011
Kars'ta “Giymiyorsan Giydir” Kampanyası08 Haziran 2011
İsmek'ten Kağızman'a Sanatsal Destek07 Haziran 2011
Yaşar Alptekin’den Namaza Çağrı05 Haziran 2011
Ahmet Aslan Pazar.Günü saat18.00'de Kağızman FM'de04 Haziran 2011
KÜLTÜRÜNE SAHİP OLMAYAN SİYASET 04 Haziran 2011
YAŞAMA TUTUNAN YAŞLI BİR SÖĞÜT 04 Haziran 2011
Bayrak Ana Yine Yollarda03 Haziran 2011
Kars Kızılay’ı Kandilde Lokum Dağıttı 03 Haziran 2011

KAĞIZMANFM CANLI DİNLE


PLAYER TUŞUNA BAS,KAĞIZMANFM CEPTEN CANLI DİNLE,


KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLSUN,?

NURİ TURAN: AKP
GÖĞERCİN ARAS: HDP
NEVZAT YILDIZ: MHP
KARARSIZLAR.

Sonuçlar
Facebook Beğen
Menü
Haber Editörü

           Ali Çelik

     0 538 37509 43

HUKUK DANIŞMANLARIMIZ :

Av:Seyfettin Kan

0 535 830 96 49
________________

Av: Kasım Yıldız          

0 532 287 84 08    
________________      

HESAP NO:İBAN:
IBAN: TR260001000343297626465001

____________ 

KAĞIZMAN'DA NOBETCİ ECZANELER

BU HAFTAKİ NÖBETCİ ECZANELER

PAZARTESİ-ŞİFA ECZANESİ

SALI--NUR ECZANESİ

CARŞAMBA-ALTUN ECZANESİ

PERŞEMBE--ARAS ECZANESİ


CUMA---KAĞIZMAN ECZANESİ

CUMARTESİ,YASİN ECZANESİ

PAZAR--TAMER ECZANESİ

BİZLERDE KAĞIZMANFM OLARAK HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ,

..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH